مقتدی صدر رهبر جریان صدر تاکید کرد مردم عراق دولتی پاک‌دست با وزرایی تکنوکرات به دور از فشار احزاب و گروه‌ها می‌خواهند.
به گزارش الشرق الاوسط، صدر امروز چهارشنبه در پیامی در توییتر نوشت: مردم خواستار اصلاحات در نظام از طریق دولتی پاک‌دست، با افرادی تکنوکرات و مستقل با اشراف نخست وزیر هستند.
وی همچنین تاکید کرد: با رای‌گیری غیرعلنی و محرمانه در پارلمان، تقسیم امتیازها و سهم‌ها براساس فرقه و نژاد و نیز روی کار آوردن چهره‌های قدیمی مخالف هستم.
قرار است امروز عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، ۱۸ وزیر پیشنهادی از میان ۲۲ پست وزارتی برای تائید به پارلمان ارائه کند.
۴ وزارتخانه از جمله کشور و دفاع به دلیل عدم بر سر گزینه‌ها به زمان دیگری موکول شد.