پس از گذشت ۷۰۰ روز از بسته بود… ترس از به راه اندازی مجدد ایستگاه «انقلاب» در میدان التحریر

نمایی از دفتر ارشاد مقر سابق اخوان المسلمین مصر

نمایی از دفتر ارشاد مقر سابق اخوان المسلمین مصر

با پوسیده شدن زیر ساخت های سازمان اخوان المسلمین، زیر بار سنگین تعقیب امنیتی و متعدد بودن مراکز تصمیم گیری، رهبران تاریخی گروه اخوان المسلمین در مصر کنترل پایگاه های خود را از دست می دهند. این در حالی است که برخی از رهبرانی که از افراط گرایی بیشتری برخوردارند، به دست گیری کنترل بیشتری بر این جماعت ، که مصری ها در تابستان دو سال پیش، و تنها یک سال پس از به قدرت رسیدن، بر علیه آن ها قیام کرده بودند را آغاز کردند.

برخی رهبران جدا شده از جماعت به «الشرق الأوسط» گفتند: با افزایش شدت درگیری برای به دست گیری رهبری سازمان بین قطبی های افراطی، (کسانی که از سید قطب پیروی می کنند) و رهبران جدیدی که از افراط گرایی بیشتری پیروی می کنند، این جماعت خشونت بار ترین تقسیم را در تاریخ خود شاهد است. این تنش برای در انحصار در آوردن منابر رسمی رسانه ای اخوان در روزهای اخیر باعث منعکس شدن عمق بحرانی است که رهبران قدیمی در مقابله با روی کار آمدن مجموعه ای جدید، با آن مواجه هستند، اما رهبران تاریخی قطبی هنوز هم در برابر تغییر مقاومت نشان می دهند.

در همین راستا، میدان التحریر در مرکز قاهره پایتخت مصر که به «نماد» انقلاب مشهور است، در روزهای آینده با آزمایشی از نوعی ویژه روبه رو خواهد بود. با وجود اینکه زیبا سازی این میدان به پایان رسیده است، و در پی اشاره برخی منابع مسؤل به نزدیکی افتتاح ایستگاه مترو «انور السادات»، که در قلب میدان التحریر قرار گرفته است و محل ملاقات انقلابیونی بود که باعث سرنگونی دو رژیم در مصر، در ۲۵ ژانویه (دی ماه) سال ۲۰۱۱ و ۳۰ ژوئن (خرداد ماه) سال ۲۰۱۳ شدند، اما این میدان همچنان در انتظار لحظه سرنوشت ساز است که ناظران آن را «حالت مرموز» توصیف می کنند که در هاله ای مه آلود قرار گرفته است.

ناظران تأکید دارند که ایستگاه مذکور که بیش از ۷۰۰ روز از زمان بسته شدن آن می گذرد، چالشی امنیتی برای حکومت خواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه به علت متصل کردن تمام خطوط مترو در پایتخت ، ایستگاه مادر به شمار می آید؛ نگرانی هایی از اقدامات تروریستی نیز وجود دارد که حکومت را در حالت شرمندگی دائمی قرار خواهد داد.