وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع مصوبه هیئت وزیران (سال ۱۳۸۴)، پس از ۸ سال تعطیلی فردا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی افزود: پدیده کودکان خیابانی به موضوعی هشدار دهنده در سطح جهان تبدیل شده است و همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با این معضل مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کودکان خیابانی در ایران هم موضوعی با اهمیت است، تاکید کرد: همانگونه که در برنامه های ارائه شده اینجانب به مجلس هم اشاره شده بود یکی از مشکلات نظام کنونی رفاه اجتماعی کشور عدم هماهنگی بین سازمانهای ارائه کننده خدمات حمایتی و آسیبهای اجتماعی است بر این اساس معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه تشکیل جلسه ساماندهی کودکان خیابانی را در اولویت کاری خود قرار داده است و اولین جلسه این شورا فردا برگزار خواهد شد.

ربیعی اظهار داشت: تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی گروههای آسیب پذیر از جمله راهبردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بر این اساس ضمن توجه به برنامه های اجتماع محور منطقه ای و ملی، استفاده از نظریات و مشورتهای نخبگان و بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای عمومی و رسانه های جمعی همراه با تقویت تشکلهای مردم نهاد و توسعه برنامه های مبتنی بر هویت ملی و دینی مد نظراین وزارتخانه خواهد بود.