۵۰ جلسه برای ترسیم شاخص های اقتصادی عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی در جلسه شورای امور اقتصاد و توسعه – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی در جلسه شورای امور اقتصاد و توسعه – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شورای امور اقتصاد و توسعه عربستان سعودی بعد از ظهر روز گذشته به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد این کشور در ریاض تشکیل جلسه داد و عملکرد و  تصمیمات اتخاذ شده در طول پنجاه جلسه برگزار شده در اولین سال از فعالیت خود را بررسی کرد.

در این جلسه گزارش مفصلی از دفتر مدیریت در مورد پروژه های انجام شده، و نهادهایی که در اجرای وظایف محوله به آن ها تأخیر کرده اند قرائت شد، و شورا توصیه های لازم در مورد آن را به تصویب رساند؛ بدین معنا که شورا اجرای تمامی تصمیمات و توصیه های اتخاذ شده را با دقت پیگیری خواهد کرد.

جلسات شورای امور اقتصاد و توسعه، بسیاری از شاخص های حال و آینده اقتصاد عربستان سعودی را ترسیم کرد. این گام ها همزمان با تحرک اقتصادی بزرگی صورت می گیرد که عربستان سعودی شاهد آن است.

کسانی که تصمیمات اقتصادی که عربستان سعودی در سال گذشته شاهد آن ها بود را پیگیری کرده باشد، متوجه خواهد شد که این کشور با یک مرحله جدید تاریخی روبه رو است، به طوری که انتظار می رود وابستگی کشور به نفت در طول پنج سال آینده به زیر سطح ۷۰ درصد کاهش یابد، و درآمدهای غیر نفتی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.