الزغبی به «الشرق الأوسط»: آتش بس در آستانه فروپاشی است و هزار مورد نقض آتش بس را به سازمان ملل گزارش کردیم

علویان از جنایات بشار اسد برائت جستند و بر ارتباط مشروعیت نظام با دموکراسی تأکید کردند

علویان از جنایات بشار اسد برائت جستند و بر ارتباط مشروعیت نظام با دموکراسی تأکید کردند

روز گذشته برخی از روحانیون طایفه علوی  سندی صادر کردند و در آن از به اصطلاح «جنایات رژیم» بشار اسد رفع مسؤلیت کردند، و تأکید کردند مشروعیت رژیم با دموکراسی مرتبط است.

در این سند که از داخل سوریه بیرون آمده و رسانه های غربی آن را منتشر کردند آمده است: «تمامی فرقه های اسلامی «برادر» هستند و نباید علویان را مسؤل جنایاتی که رژیم مرتکب شده دانست، و آینده سوریه امروز در دست جامعه بین المللی است». امضا کنندگان سند «اصلاح هویت من» تأکید کردند: «مشروعیت رژیم تنها با استانداردهای دموکراسی و حقوق بشر به دست می آید». این سند نام شخصیت های دینی امضا کننده را به دلایل امنیتی در بر ندارد. امضا کنندگان همچنین تلاش برای ادغام آن ها با مذهب شیعه را رد کردند و در سند گفتند: «تمامی فتواهایی که علویان را یک شاخه از شیعه و دنباله رو شیعیان تلقی می کنند برای ما بی اساس هستند».

روزنامه «ساندی تلگراف» انگلیس روز گذشته به نقل از سخنگوی امضا کنندگان ، که نام او را فاش نکرد، نقل کرد طایفه علوی علاقمند شروع روابط جدیدی با اکثریت سنی هستند.

در همین راستا، کمیسیون عالی مذاکرات (اپوزیسیون) روز گذشته نسبت به فروپاشی آتش بس در هر لحظه، به علت نبردهایی که رژیم برای پیشروی در مناطق تحت کنترل مخالفان از آن بهره برداری می کند، هشدار داد. اسعد الزغبی رئیس کیمته مذاکره کننده در تصریحاتی به «الشرق الأوسط» گفت: «آتش بس پیش از متولد شدن مرد، و کمیسیون چهار روز پیش گزارشی از بیش از هزار مورد نقض آتش بس از سوی نظام که زمان و مکان آن ها ثبت شده را به سازمان ملل متحد ارائه کرد».