نامزد فیفا: من پسر پادشاه هستم و برادر پادشاه هستم و شجاعت دارم

شاهزاده اردنی علی بن حسین که برای ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) کاندید شده است

شاهزاده اردنی علی بن حسین که برای ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) کاندید شده است

علی بن حسین شاهزاده اردنی که برای ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) کاندید شده است گفت که دهها فدراسیون محلی فوتبال در سراسر جهان وجود دارند که از افشای عدم تمایل خود برای انتخاب ژوزف سپ بلاتر کاندید سویسی و رئیس کنونی فیفا، در حالتی از {نگرانی و ترس و وحشت} به سر می برند.

بن حسین، که در حال حاضر سمت نایب رئیس فیفا در قاره آسیا را به عهده دارد، فاش کرد که بنا به اعتقاد شخصی خود تصمیم گرفته است کاندید شود، زیرا بر این باور است که اینک زمان مناسب برای ایجاد تغییر در «فیفا» است. وی با اشاره به این که شجاعت، ارزشها و اعتقادات وی است که او را مجبور به تصمیم گیری برای نامزذی این پست کرد، گفت: «من پسر پادشاه هستم (پادشاه فقید حسین بن طلال) و برادر پادشاه هستم (عبدالله دوم پادشاه اردن) و شجاعت انجام هر کاری در سطح فیفا را دارم».