وزیر کشور راست‌گرایان افراطی را به تحریک و تشدید بحران متهم کرد

پاریس: میشل ابو نجم

خیابان شانزلیزه که فرانسوی‌ها آن را به عنوان زیباترین خیابان جهان می‌دانند روز گذشته به یک میدان جنگ برای معترضان «جلیقه‌ زردها» تبدیل شد.
به گزارش الشرق الاوسط، دستگاه‌های امنیتی وزارت کشور و اداره پلیس در پاریس روز «شنبه‌سیاه» خود را به سختی پشت سر گذاشتند.
نیروهای امنیتی از نزدیک شدن معترضان و تظاهرکنندگان به منطقه «مربع طلایی» که عبارتند از کاخ ریاست جمهوری، مجلس شورای ملی، میدان کنکورد و مقر دولت است، جلوگیری کرد.
بدین منظور، دستگاه‌های امنیتی همه راه‌های منتهی به این منطقه را با کامیون‌های پلیسی و موانع بتنی بستند و نیروهای خود که از سر تا پا مجهز بودند را در آنجا استقرار دادند.
این در حالی است که تمام رفت و آمده‌ها در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو را ممنوع اعلام کرد.
از سوی دیگر، اداره پلیس پایتخت، در پاسخ به خواسته معترضان برای تجمع در میدان کنکورد، اجازه داد در محوطه «شان دو مارس» واقع در کنار برج ایفل تجمع کنند، تا آنان را به دور از «مراکز تصمیم‌گیری» و چشم مقامات نگه دارد، و از نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری جلوگیری کند، اما معترضان پیشنهاد پلیس را رد کردند.
کریستوف کاستنر وزیر کشور فرانسه، در این خصوص گفت: «جنبش اعتراضی در حال کاهش است و مسئول این خشونت‌ها، جناح راست افراطی به رهبری مارین لو پن، رئیس اتحاد ملی است.
با در نظر گرفتن اظهارات وزیر کشور، به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با این گونه تحلیل‌ها به موضوع برسد: اول، اینکه جنبش اعتراضی از هیچ‌گونه پشتیبانی یا حمایت برخوردار نیست و دلیل آن کاهش حضور معترضان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها در روز گذشته‌است؛ و دوم، اینکه مسئولیت را بر دوش جناح راست‌گرای افراطی و بر گروهی از «اغتشاش‌گران» تحمیل کند.