شمش طلا - عکس از meritgold

شمش طلا – عکس از meritgold

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ٢ روز پایانی منتهی بە ١٣ خرداد در حالی ۵۵٩ واحد افزایش را تجربە کرد کە در ٢ روز آغازین هفتە با کاهشی ٢ درصدی ١۵٢۴ واحد را از دست دادە و در مقدار نگران کنندە ٧۴۵۴٣ واحد قرار گرفتە بود. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری‌غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، مپنا و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بیشترین تأثیر منفی را در هفتە گذشتە بر شاخص اعمال کردند.

شاخص سهام از 1 اردیبهشت تا 12 خرداد 93 (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

شاخص سهام از ۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۹۳ (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

بنا بر آمار وب سایت رسمی بورس تهران در ۴ روز کاری هفتە گذشتە ٣٩۵۴ میلیون سهم در ٢۶١ هزار نوبت بە ارزش ١۵٧١٨ میلیارد ریال معاملە شد کە ارزش معاملات نسبت بە هفتە گذشتە ۵٣ درصد کاهش داشت. بیشترین درصد تغییر در شاخص را سهام محصولات چوبی با ۶.۵٨ درصد، خدمات فنی و مهندسی با ٣.٩٣ درصد ، رایانە و فعالیت های وابستە بە آن با ٣.٧٢ درصد و ابزار پزشکی،اپتیکی و اندازە گیری با ٣.٧٠ درصد بە خود اختصاص دادند.

دماسنج بورس تهران این روزها دستخوش بازی طناب کشی شدە کە یک طرف آن بە دست وعدەهای متولیان بازار و سفتە بازان و انتظارات سهامداران است و در طرف دیگر کسادی و رخوت اقتصاد ایران، ابهامات و سردرگمی سرمایەگذاران و اوضاع واقعی کسب و کار شرکت های بورسی زورنمایی می کند. هر چند کە در شرایط کنونی تمام هم و غم مسئولان صفر شدن برآیند نیروهای مذکور است، ولی آنچنان کە پیدا است عوامل منفی بازار نیروی بیشتری اعمال می کنند.

شاخص سهام تالار شیشە ای هر بار با ناامیدی از تحقق اتفاقات مثبت علی رغم حجم بالای معاملات، راه رفتە را طی ریزشی یک روزە بازگشتە، چە بسا عقب تر نیز می نشیند. در حضور سردرگمی، ابهامات گستردە و عدم شفافیت، این احساسات و هیجانات و فضای روانی است کە سکان بازار را در این دریای پرتلاطم به دست می گیرد.مخصوصا از آنجایی کە تعداد زیادی از شرکت هایی کە نقش کلیدی را در فعل و انفعالات بورسی برعهدە دارند، دولتی هستند؛ مانند پالایشگاه ها، شرکت های خودروسازی و صنایع فولادسازی خود را ملزم بە ارائە گزارشات شفاف نمی دانند. در نتیجە سرنوشت بورس نیز فارغ از تحولات بنیادین شرکتها با حدس و گمان رقم می خورد.

تحت شرایط فعلی باید فقط امید بە تحولات مثبت سیاسی و اقتصادی ایران بست کە اوضاع بیش از این غبار آلود نشود و زمینە برای کنترل بازار و ترمیم زیرساخت های موثر بر بازار سرمایە مساعد شود کە از مهمترین این تحولات رسیدن بە یک توافق جامع مثبت و زودهنگام مذاکرات هستەای است کە با تحقق آن و سبک شدن بار تحریم ها بر اقتصاد ایران شرکت های بورسی نیز از طریق بازتاب گستردە آن بر اقتصاد، از جملە تامین مواد اولیە ارزانتر و نیز دسترسی بە بازارهای بین المللی برای صادرات شاهد PE های جذابتر و رشدی بنیادین شوند.

نمودار قیمت سکه از 24 اردیبهشت تا 13 خرداد (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار قیمت سکه از ۲۴ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

‌‌همچنین فصل مجامع شرکت های بورسی ادامە دارد و دور آخر فصل مجامع از ١۵ خرداد تا ٣١ تیر ماه ٩٣ نیز آغاز شده است و این آخرین مهلت برای شرکت هایی است کە سال مالیشان اسفند ماه هر سال بە پایان می رسد و باید در این مدت شفاف سازی لازم را در مورد صورت های مالی، بودجەبندی، پیش بینی سود سهام برای سال جاری و نیز میزان سود تقسیمی را انجام دهند، در این فصل بیش از ۴٠٠ شرکت بە مجمع می روند.

بە گزارش روبط عمومی بورس تهران، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العادە شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ٢۶ خرداد ماە جاری برگزار خواهد شد. در مجمع عمومی بە تصویب صورت های مالی، تقسیم سود و دیگر ملزومات پرداختە خواهد شد و بە گفتە حبیب رضا حدادی مدیر مالی شرکت در مجمع فوق العادە افزایش سرمایە از ۴۵ میلیارد تومان بە ١٠٠ میلیارد تومان طی دو مرحلە در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طلا و ارز

بازار در هفتە گذشتە مجال کوتاهی برای تکاپو داشت، بە علت تعطیلات آخر هفتە تنها چهار روز منعکس کنندە تحولات داخلی و خارجی از معاملات بود.

قیمت هر اونس طلا از 23 آوریل تا 6 ژوییه (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

قیمت هر اونس طلا از ۲۳ آوریل تا ۶ ژوییه (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در آخرین روز هفتە منتهی بە ١٣ خرداد هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید ٩۵٧ هزار تومان، طرح قدیم ٩۵۶ هزار تومان، هر گرم طلای ١٨ عیار ٩٧٩٠٠ تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ١٣٠۵٠٠ تومان معاملە شد. هر دلار آمریکا نیز با ٣٢٨٠ تومان، پوند ۵۴٩٠ تومان، یورو ۴۴٩٠ تومان و درهم امارات ٨٩٠ تومان در بازار آزاد معاوضە شد.

در ١٠ روز گذشتە با افت چشمگیر قیمت اونس جهانی طلا بازار داخلی طلا و سکە نیز شاهد کاهش ۴٠ تا ۵٠ هزار تومانی قیمت ها بود. انتخابات اوکراین و روی کار آمدن پترو پروشنکو کە یک اولیگارش نزدیک بە غرب و خواستار تعامل سازندە با روسیە نیز است، فعلا آبی بر آتش محرک ژئوپولتیک طلا پاشیدە شده و همراە با گزارشات مثبت از اقصاد آمریکا و گرم شدن بازارهای سهام جهانی تا روز ١۵ خرداد طلا جهانی حدود ۵٠ دلار ریزش داشت کە در چند ماه اخیر بی سابقی بودە است و باثبات نسبی قیمت ارز شاهد انعکاس این اتفاقات در بازار ایران نیز بودیم.

البتە در ٢ روز اخیر در غیاب بازار ایران اونس طلا متاثر از اظهارات ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا خود را بە بالای ١٢۵٠ دلار کشیدە است. بە گزارش سایت طلا kitco حاکی از کاهش نرخ بهرە و سیاست های مالی انبساطی ناحیە یورو است، همچنین بانک مرکزی اروپا اعلام کرد کە اروپا همچنان با تورم دست و پنجە نرم می کند. به علاوە قرار شد کە در یک دورە ۴ سالە ۴٠٠ میلیارد یورو نقدینگی در اختیار بانک ها برای اعطای تسهیلات بە کسب و کارها قرار گیرد.

با انتشار گزارش سازمان کار آمریکا از وضعیت اشتغال ماە مه در روز جمعە قیمت طلا اندکی بالا رفت و بە ١٢۵٧ دلار رسید. گزارش حاکی از ایجاد ٢١٧٠٠٠ شغل در ماه مه است و درصد بیکاری نسبت بە ماه آوریل تغییری نشان نمی دهد و همان ۶.٣ درصد است. بە نظر می رسد کە بازار طلای داخلی تحت تاثیر عوامل بالا هفتە را با افزایش قیمت ها آغاز کند.

بازار ارز هم با چشم انداز مثبت از مذاکرات هستەای و روند منفی بازار با کاهش نسبی حجم معاملات همراه بود و در انتظار اخبار مثبت سیاسی و نیز ورود ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی در محدودە ٣٢٧٠ تا ٣٢٩٠ ثباتی نسبی را تجربە میکند .در صورت تحقق این فاکتورها شاهد افت بیشتر قیمت دلار خوهیم بود.