دخالت های ایران در منطقه را محکوم می کند

sudan-foreirn-ministry-04012016-001

سودان امروز اعلام کرد که سفیر ایران و تمامی هیئت دیپلماتیک این کشور را اخراج کرد و سفیر خود را از ایران فرا خواند.

سرهنگ طه عثمان الحسین وزیر دولت و مدیرکل دفاتر ریاست جمهوری و شورای وزیران سودان طی تماسی تلفنی با شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی بر این امر تأکید کرد.

سرهنگ طه طی این تماس گفت که جمهوری سودان تصمیم گرفت سفیر ایران در سودان و تمامی هیئت دیپلماتیک این کشور را اخراج کند، و سفیر سودان را از ایران فرا خواند. وی تأکید کرد که سودان دخالت های ایران در منطقه ، و همچنین کوتاهی مقامات ایران در جلوگیری از تجاوز به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران را محکوم کرد.

طه بر ایستادگی و همبستگی سودان در کنار عربستان سعودی در مقابله با تروریسم و اجرای احکام تأکید کرد.