نخست وزیر لبنان: برای حل و فصل «وتوی وزارتی» تلاش می کنم

تمام سلام نخست وزیر لبنان

تمام سلام نخست وزیر لبنان

تمام سلام، نخست وزیر لبنان تأکید کرد که مبارزه کشورش با سازمان های تروریستی به اوج خود رسیده است و ارتش «علی رغم سقوط تعداد زیادی شهید، شجاعانه و جسورانه، مقابله و ایستادگی می کند»

اسلام در گفتگویی طولانی با «الشرق الأوسط» موضوع مشارکت «حزب الله» در جنگ سوریه را اینگونه می بیند: «این امر نیاز به درمان و مراقبت بسیار دارد زیرا ما در قبال حوادث سوریه در حکومت خود سیاست فاصله گرفتن از خود را دنبال کردیم» وی افزود: «این واقعیت در خصوص لبنان ضررهای منفی ایجاد کرد.. این امر ساده ای نیست، و نیازمند مراقبت و تلاش فراون است تا ما را به وضعیتی وارد نکند که ضررهای بیشتری به لبنان وارد شود».

سلام، درباره مکانیسم تصمیم گیری دولت و به دست گیری اختیارات رئیس جمهور، در حالی که این پست از ماهها پیش، یعنی از زمان پایان دوره میشل سلیمان در ماه می گذشته، خالی مانده است، گفت که نمی توان به کار در مجلس وزرای لبنان بر اساس قاعده « وتوی وزارتی» بین همه اعضای حکومت برای تصمیم گیری ادامه داد. وی تأکید کرد که وتوی وزارتی «نیازمند بازنگری و رویکرد جدیدی» است. وی فاش کرد که با نیروهای سیاسی برای این امر تلاش می کنند تا بنا به گفته وی: «بتوانیم خودمان را کمک کنیم و کارهایمان را به صورت آسان تری حل کنیم».

از سوی دیگر، سلام، حمایت ویژه عربستان و حمایت ملک عبدالله بن عبدالعزیز(رحمه الله)، پادشاه فقید این کشور را به لبنان و به ویژه ارتش این کشور، گرانبها توصیف کرد. وی همچنین از مواضع ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان تقدیر کرد و گفت: «پیوستگی و پایبندی ما به عربستان و رهبران آن به نوبه خود بیشتر می شود، چرا که هیچ گاه در حمایت از قضایای عرب ها و مسلمانان، و به ویژه حمایت از قضیه لبنان، کوتاهی نکرده است».