دولت عربستان سعودی با تصویب قانونی درباره تروریسم، جرائم مربوط به تروریسم را مفصلا تبیین کرده و مجازات های مربوطه را مشخص کرده است.

شورای وزیران عربستان سعودی در پایان نشست هفتگی روز دوشنبه با این قانون در هر دو زمینه جرائم تروریسم و حمایت مالی تروریسم موافقت کرد. به گفته کارشناسان، در پیش نویس این قانون در زمینه تشریح این جرائم به خوبی به جزئیات اشاره شده است.

آنطور که در متن این قانون آمده است، منظور از آن «دستیابی به موازنه بین خطرات ناشی از این جرائم و در همین حال حمایت از حقوق بشری است که در شریعت اسلامی تضمین شده است.» این قانون پس از آن اجرایی می شود که مقررات اجرای آن انتشار یابد. طبقه بندی این جرائم و مشخص کردن مجازات مربوطه به صورت واضح و بدون ابهام گام بزرگی است.

تاکنون به علت برداشت نادرست مبنی بر اینکه هر گونه چالش قانونی می تواند موجب تحریک ایدئولوژی تروریسم شود، در زمینه مبارزه با تروریسم ناهماهنگی وجود داشته است.

واقعیت این است که این بهانه های مرعوب کننده موانعی را در راه مبارزه با تروریسم ایجاد کرده و به صدور احکام ضعیف و یا حتی صادر نشدن حکم علیه کسانی منجر می شود که به تحریک تروریسم می پردازند و یا آنرا مجاز می دانند، و نیز آنهایی که برای فعالیت های تروریستی به استخدام نیرو می پردازند، آن را سازماندهی می کنند، به نیروهای القاعده یا مهاجمان بالقوه انتحاری پناه می دهند یا آنها را پنهان می کنند، به این بهانه که آنها سربازان خدا هستند – بهانه ای که بسیاری مردم عادی، به ویژه ساده لوح تر ها، به راحتی می پذیرند.

مشکل در همین جا است – منظورم مشکل محیطی است که تروریسم را تشویق می کند، و باز جوانان دیگری را پرورش می دهد که به حملات انتحاری می پردازند.

اکنون بالاخره این مسئله پایان یافته است. ما باید جنگ با تروریسم را گسترش دهیم. مشکل با جوانانی نیست که کمربند انفجاری به خود می بندند، یا خودروی بمب گذاری شده را هدایت می کنند یا شخصی که به به مردم تیراندازی می کند. این نمونه ها در انتهای زنجیره ای پیچیده از تشویق و حمایت از سوی کسانی قرار می گیرد که از کمک های خیریه و احساسات مذهبی مردم سوءاستفاده می کنند.

در این زنجیره همه، تحت پوشش کار خیر، به این خلاف ها نمی پردازند، چرا که بسیاری هم هستند که فقط در پی اعمال خیریه هستند. به خاطر داشته باشیم که جنگ دیگری هم در عربستان سعودی علیه مواد مخدر جریان دارد. قانونی تصویب شد و همه طرف ها جایگاه خود را در این مبارزه دانستند؛ از جمله قوه قضاییه و پلیس، و به مرور زمان، کارایی این قانون روشن شد.

اکنون ما امیدواریم که قانون تروریسم نیز چنین اثری داشته باشد، هرچند بعضی آنرا نمی پسندند و از دولت خشمگین هستند. هرج و مرج و ارعاب سلاحی موثر برای آنهایی که برنامه خودشان را دارند.