1442098051264162400

منابع دیپلماتیک به «الشرق الأوسط» گفتند که سفارت عربستان سعودی در عراق، آماده از سرگیری کار خود در بعد از عید قربان می شود. مقامات عراقی هفته گذشته روادید اعضای هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی را صادر کردند.

این منابع توضیح دادند که بغداد پس از به پایان رساندن اقدامات صدور روادید برای ورود به عراق، برای هیئت دیپلماتیکی که در آن جا کار خواهند کرد امکاناتی فراهم کرد. آن ها اشاره داشتند که تعداد کارکنان عربستانی بیش از ۴۰ نفر است که سفیر ثامر بن سبهان السبهان، که عربستان سعودی اخیراً به عنوان سفیر خود در عراق انتخاب کرده بود در بین آن ها است.