برنامه حساب شهروندی در سعودی از میزان استفاده از این برنامه در فصل چهارم سال ۲۰۱۸ خبر داد که میزان آن در تمام سکوهای جامع خدمات «صدای تو شنیده می‌شود»، صفحه رسمی، صفحه خدمات مشتریان در توییتر، اسناد تأیید شده، اعتراض‌ها، مرکز تماس و درخواست‌های فنی پردازش شده، از سقف ۱٫۲ میلیون درخواست و سؤال تجاوز می‌کند.
به گزارش الشرق الاوسط، سخنگوی این برنامه اعلام کرد که مرکز تماس این برنامه بیش از ۷۰۰ هزار تماس به شماره ۱۹۹۱۲ داشت و متوسط زمان پاسخگویی به آنها ۱۵ ثانیه بود. این برنامه همچنین از طریق مرکز عملیات و راه اندازی ۷۵ هزار درخواست فنی را بررسی کرد.
اسنادی که در این برنامه تأیید و با جهات مربوطه بررسی شد بیش از ۱۲۵ سند بود و هدف از آن ضمانت حمایت از گروه‌های واجد شرایط و افزایش بهره‌وری حمایت دولتی در همان دوره است.
از طریق خدمات «صدای تو شنیده می‌شود» نیز ۱۴ هزار در خواست دریافت شده بود و میزان سؤال‌ها و درخواست‌های بخش خدمات مشتریان در توئیتر نیز ۲۴۸ هزار عدد بود.