یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه سعودی گفت کشورش اتهامات باطل و نادرست مقام های ایران درباره دست داشتن سعودی در حمله روز شنبه اهواز (۲۲ سپتامبر) را رد می کند.
او افزود «سعودی رویکرد واضحی درباره عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را در پیش گرفته و دخالت در امور داخلی اش را قاطعانه رد می کند. اما، حکومت ایران به دخالت در امور کشورهای همسایه می پردازد و بزرگ ترین حامی تروریسم در منطقه و جهان است. این رژیم از آغاز تاسیس تا کنون همواره در راستای گسترش هرج و مرج و ویرانگری و تندروی تلاش نموده و امکانات و ظرفیت های مردم را صرف اقدامات ستیزه جویانه و ماجراجویی هایش می کند. این سیاست نتیجه ای جز هرج و مرج و ویرانگری در منطقه نداشته است».
به گفته این مقام سعودی «سعودی به اظهارات مسئولان ایرانی عادت کرده است. این رژیم کاری به جز دروغگویی و بدنام کردن و سرزنش کشورهای دیگر برای سرپوش گذاشتن بر نواقص و ناکامی هایش در تامین خواسته ها و اهداف مردم بلد نیست. چندی پیش، مقام های ایرانی سعودی را متهم کردند که این کشور عامل فروپاشی اقتصادی در ایران است. این در حالیست که حکومت ایران همه امکانات مردم را خرج حمایت از گروه های تروریستی و مستقر کردن موشک های بالستیک در منطقه کرده است و همین رویکرد منجر به فروپاشی اقتصادی ایران شده است».
او افزود «ما به حکومت ایران توصیه می کنیم که خط مشی تازه و رفتار مسئولانه ای را در پیش بگیرد و امکانات مردم را به جای اینکه صرف حمایت از گروه های تروریستی و فرقه ای و تندروی کند به فکر ایجاد رفاه و امنیت و ثبات برای مردم کشور باشد. حکومت ایران باید به اصل حسن همجواری و قوانین و مقررات بین المللی احترام گذاشته و دست از دخالت در امور کشورهای دیگر بردارد».