جانشین ولیعهد با مدیران اجرایی شرکت دیدار کرد

جانشین ولیعهد سعودی هنگام دیدار با مجموعه 6 فلاگز – عکس از بندر الجلعود

جانشین ولیعهد سعودی هنگام دیدار با مجموعه ۶ فلاگز – عکس از بندر الجلعود

مجموعه جهانی ۶ فلاگز اعلام کرد بر روی پروژه های تفریحی در عربستان سعودی سرمایه گذاری خواهد کرد.

اعلام شرکت پس از دیدار روز گذشته شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی با مدیران اجرایی مجموعه تفریحی «۶ فلاگز» در واشنگتن صورت گرفت که  با توجه به میزان امکانات آن، دارای بزرگ ترین گروه پارک های تفریحی در جهان به شمار می آید. جان دافی رئیس اجرایی مجموعه «۶ فلاگز» گفت، افتخار این را دارند که به آن ها فرصت مشارکت و ورود شرکت «۶ فلاگز» به عربستان سعودی داده شد. وی اشاره کرد استراتژی که عربستان سعودی برای فراهم کردن گزینه های تفریحی بیشتر برای شهروندان اتخاذ می کند متناسب با امکانات مجموعه شرکت های «۶ فلاگز» است.

دافی افزود: «می توانیم سرگرمی و تفریحات مد نظر سعودی ها را فراهم کنیم و ما در چشم انداز سعودی برای ارائه خدمات تفریحی بیشتر مشارکت می کنیم».

قابل توجه است که این شرکت ۱۸ تأسیسات دارد که در سراسر آمریکای شمالی گسترده شده اند و شامل پارک های آبی و مراکز تفریحی برای خانواده می باشد.