مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد

مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد

مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد درپی سوال خبرنگاری درباره حسن نیت ایران در مذاکرات هسته ای گفت که ما براین باوریم که وقتی کشوری وارد مذاکره می شود یعنی برای حل موضوع حسن نیت دارد.

به گزارش ایرنا، مارتین نسیرکی در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از او پرسید، مسوولان ایرانی اعلام کردند که با حسن نیت در مذاکرات هسته ای ژنو شرکت کردند، آیا بان کی مون این موضوع را تایید می کند، پاسخ داد در هر مذاکره ای فرض بر این است که طرفین با حسن نیت در آن شرکت می کنند.

وی اظهار کرد ما بر این باوریم که پایه و اساس هر مذاکره سیاسی بر همین منوال است، وقتی شما حاضر به شرکت در مذاکراتی می شوید، یعنی برای حل موضوع حسن نیت دارید.

وی تاکید کرد حضور در مذاکرات به منزله تلاش برای مصالحه و رسیدن به نتیجه ای است که مورد توافق و تامین کننده منافع دو طرف باشد.

برخی از کارشناسان در سازمان ملل بر این باورند بعد از مذاکرات هسته ای ژنو ایران با عمل به تعهدات اولیه خود ثابت کرد که با حسن نیت و صداقت در مذاکرات حاضر شده و به دنبال رسیدن به تفاهم است.

این در حالی است که آنها مطمئن نیستند که دولت آمریکا هم همین راه انتخاب کرده باشد، زیرا بر اساس توافقنامه ژنو، کاخ سفید متعهد شده است که ظرف شش ماه آینده از هر گونه تحریم جدید علیه ایران توسط کنگره جلوگیری کنند