ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که ملک سلمان طی ده روز کارهایی را انجام داد که یک حاکم طی صد روز به انجام نمی رساند. و واژه «صد روز»، سنتی غربی است که در پایان آنچه به دست آمده و آنچه در حال انجام است، برای یک حسابرسی از موجودی به کار برده می شود. و در مقایسه ای خوش بینانه، یک سازه محدود است. چرا که رئیس جمهور منتخب در کشورهای غربی، از بیرون منظومه می آید، و هر آنچه انجام می دهد جدید است، اما ملک سلمان بن عبدالعزیز از چند دهه قبل، بخشی از رهبری بود، و تمامی تصمیمات و گامهای برداشته شده از پیش آماده شده و برنامه ریزی شده بود. زیرا کشورها در واقع، رویکرد هستند. از تغییرات اولیه سیاسی روشن بود که پادشاه می خواهد پیامهای فوری به تمامی جهات بفرستد تا جایی برای ابهام و تردید باقی نگذارد، آنهم در حالی که آتشفشان هایی در زیر کل منطقه در حال حفر است.

برجسته ترین چیزی که این وضع را روشن کرد، سفر دو رئیس جمهور، یعنی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب آردوغان رئیس جمهور ترکیه بود، که هر دو مهمان، در خصوص سوریه دو موضع کاملاً متفاوت داشتند، و عربستان نیز بدون آنکه هر دو طرف را به موضعی یکسان مجبور سازد، موضع خود را اعلام کرد. دیپلماسی کاری پر تحرک و دیدگاهی به روز شده و ارزشهایی ثابت دارد. دیدگاه بان کی مون ، در سطح بین المللی قابل توجه بود، و برای کسانی که زندگی نامه این دولتمرد را در امور اجرایی دنبال کرده باشند تعجب آور نبود، چرا که در زمان او پایتخت از شهرکی کوچک به حجم یک کشور بزرگ تبدیل شد.

روش ملک سلمان در حکومت داری و اداره مملکتی و زندگی تغییری نکرد. هیچ چیز شانسی نبود. هیچ چیزی نادیده گرفته نشد. هیچ چیز نیازی به تفسیر ندارد. و هیچ چیز مبهمی وجود ندارد. همه طرف ها باید بدانند که تو در چه جایگاهی قرار داری، یعنی نه اجازه دهی متحدان تو اشتباه کنند و نه بگذاری آن ها که با تو متحد نیستند، اشتباه خود را ادامه دهند.

بان کی مون که بر بالای دیپلماسی بین المللی ایستاده است، خواست که از پادشاه قدر دانی کند و نظر خود را بگوید، بنابراین او بخشی را انتخاب کرد که برجسته ترین متغیرها را دارد. ولی ما تنها در آغاز راه عمقی فراتر و افقی تازه قرار داریم. رهبرانی که برای شناخت دیدگاه ریاض، درباره دقیق ترین مرحله تاریخ معاصر، به این کشور سفر می کنند، دولتمردی را خواهند دید که تغییر نمی کند: در اولویتها کوتاهی وجود ندارد، و راه حفاظت از آن ها مسدود نیست.

درهای بسیاری بسته بود که اینک باز شد. آردوغان و السیسی در یک روز. اوباما در ریاض است و شاهزاده تمیم در واشنگتن. حوثی ها پایتخت را اشغال می کنند، فوراً عدن به عنوان پایتخت جایگزین اعلام می شود.

اختلافات چیزی را حل نمی کند، ولی دوستی به معنای چشم پوشی کردن نیست. بلکه به معنای حفاظت از عزت هر دو طرف است.