گروهی از باستان شناسان فرانسوی اعلام کردند، صنعت شیشه سازی در سامرا در قرن نهم میلادی رونق و شکوفایی بی نظیری در سامرا عراق بپایتخت دولت عباسیان از ۸۳۶ تا ۸۹۲ میلادی داشته است.

پژوهش تیم پژوهشی به ریاست نادین شپیل پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه در مجله “پلاس وان” منتشر شده است.

به گفته این پژوهش، پژوهش های فراوانی درباره هنر اسلامی در سامرا انجام شده اما این شهر به شیشه های تزیینی کاخ ها و ساختمان ها معروف بوده است. این مساله چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

در این پژوهش ۲۶۵ قطعه شیشه تزیینی در موزه های آلمان و انگلیس مثل ظروف آشپزخانه و چراغ و بطری و دیگر شیشه های تزیینی در معماری مورد بررسی قرار گرفته است.

با بررسی های انجام شده ، مواد تشکیل دهنده این مواد شیشه ای مشخص شد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد بخشی از این شیشه ها از مناطق دوردست مثل لبنان و مصر وارد می شده است اما بیشتر شیشه ها در سامرا ساخته می شدند.

بنابراین، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که سامرا از بخش صنعتی مهمی در حوزه شیشه سازی و صادرات آن برخوردار بوده است.

شیشه های رنگی و تزیینی با کیفیت بی نظیر معمولا در کاخ خلفا در سامرا کاربرد داشته است. شپیل گفت “تجزیه شیمیایی قطعات شیشه ای سامرا بیانگر برخورداری این شهر از صنعت شیشه سازی پیشرفته در دوره عباسیان است”.