لیکتوفت بر تبادل تجربیات بین سازمان بین الملل و ریاض تأکید کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

موگنز لیکتوفت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که اخیراً در ریاض اعلام شد طرح بلند پروازانه ای به شمار می آید و در راستای برنامه های توسعه سازمان ملل متحد ۲۰۳۰ و توافق آب و هوایی پاریس می باشد.

لیکتوفت در اظهاراتی ویژه «الشرق الأوسط» گفت طرح جدید عربستان سعودی از طریق برنامه های قابل اجرا، مجموعه ای از اهداف را برای رسیدن به یک جامعه پر جنب و جوش، یک اقتصاد پویا و یک ملت بلند پرواز مشخص می کند. وی تأکید کرد چسم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی دارای شفافیت و صداقت است و دستورالعمل اصلی آن با هدف بهبود استانداردهای زندگی و تنوع در اقتصاد عربستان، از جمله جهت گیری برای ارائه فرصت های بهتر برای مشارکت با بخش خصوصی می باشد.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دولت عربستان سعودی را به تبادل تجربیات خود با سازمان ملل متحد دعوت کرد؛ تا با چشم انداز خود به پیش برود و در جلسات جهانی مربوط به پیگیری و بررسی اجرا، مشارکت کند.