سازمان برق پادشاهی عربی سعودی از اکتوبر آینده، امکان پرداخت بدهی‎‌های مشترکین مسکونی که متعلق به قبل از ژوئیه است را از طریق اقساط ۶ ماهه فراهم کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این سازمان توضیح داد که این شرایط جدید بنا بر دستور هیئت ساماندهی و تولید آب و برق برای تسهیل روند پرداخت بدهی‌های مشترکین به وجود آمده و به وسیله آن مشترکین مسکونی می‌توانند بدهی‌های خود را از بتدای اکتوبر طی اقساط ۶ ماهه پرداخت کنند.
سازمان برق سعودی سعی در به وجود آوردن شرایط پرداخت آسان برای مشترکین خود دارد و طرح «تسهیل» خود را برای مشترکینی که بدهی آنها بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال است را از طریق پرداخت نرخی ثابت برای قبوض اجرا کرده است؛ که این نرخ بر اساس متوسط ارزش برق مصرفی آنها طی دوره ۱۲ ماهه قبل از ژوئیه است.
این طرح تا پایان سال ۲۰۱۸  اجرا می‌شود و هدف از آن تسویه  بدهی‌های مشترکین است.