امیر سلمان بن عبد العزیز، نائب خادم الحرمین الشریفین

امیر سلمان بن عبد العزیز، نائب خادم الحرمین الشریفین

جده – الشرق الاوسط – دولت عربستان سعودی درباره رویداهای عراق ابراز نگرانی و اعلام کرد که «این رویدادها رخ نمی داد اگر سیاست های فرقه گرایانه و حذفی سال های گذشته در عراق صورت نمی گرفت، رویدادهایی که امنیت و ثبات و حاکمیت عراق را در معرض خطر قرار داده است.»

هیئت وزیران عربستان سعودی در نشست روز دوشنبه خود بر ضرورت محافظت از حاکمیت، وحدت و یکپارچگی عراق تاکید و با دخالت در امور داخلی این کشور مخالفت کرد و از همه قشرهای ملت عراق خواست تا اقدامات خود را در جهت این اهداف آغاز کنند: تامین مشارکت واقعی همه مولفه های ملت عراق در تعیین آینده این کشور، برابری میان این قشرها در تصدی مقام ها و مسوولیت ها جهت اداره امور کشور، اجرای اصلاحات سیاسی در قانون اساسی برای تحقق این امر، سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت وفاق ملی به منظور کوشش برای اعاده ثبات وامنیت و دوری گزیدن از سیاست های مبتنی بر تحریکات مذهبی وفرقه ای که در عراق صورت گرفته است.

همچنین این شورا بر اهمیت بذل همه کوشش ها برای حفظ جان غیر نظامیان وکاهش رنج آنان تاکید کرد.

این بیانیه پس از نشست هیات وزیران عربستان سعودی به ریاست شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز معاون خادم حرمین شریفین، در کاخ “سلام” شهر جده اعلام شد. هیئت وزیران در این نشست به گزارش هایی در باره اوضاع دنیای عرب، منطقه و جهان گوش فرا داد. در پایان این نشست، دکتر عبدالعزیز بن محیی الدین خوجه وزیر فرهنگ ورسانه عربستان سعودی به خبرگزاری سعودی گفت، شورای وزیران از بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی ویژه مبارزه با خشونت در مناطق جنگی که در لندن برگزار شد، استقبال می کند.

وی بر درخواست کشورش از جامعه بین المللی در موارد زیر تاکید کرد: ضرورت اتخاذ تدابیر لازم، از جمله قانونگذاری جهت تضمین حقوق زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت، به ویژه به هنگام در گیری های مسلحانه، وضرورت برخورد با این جنایت ها به عنوان جنایت های جنگی علیه بشریت وبازخواست مرتکبان این جنایت ها و مجازات آنان.

هیئت وزیران عربستان سعودی خواستار متحد کردن اقدامات بین المللی جهت رویارویی با تروریسم ومبارزه با آن شد، زیرا پدیده تروریسم به خطرناک ترین چالشی بدل شده که جامعه جهانی با آن رو به روست. این هیئت در این زمینه بر مضامینی دست گذاشت که سخنان نماینده عربستان سعودی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل درباره چهارمین بازبینی استراتژی جهانی ملل متحد بخشی از آن بود وطی آن بر تحکیم عدالت وحاکمیت قانون وتوسعه وآموزش وگفتگو وپایان بخشیدن به اشغالگری به عنوان نیرومند ترین وسیله برای چیرگی بر بنیادهای این مساله تاکید داشت.