هواداران محمود عباس در تجمعی در غزه پرچم ملی فلسطین را به احتزاز در آوردند (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)

ژنو – الشرق الاوسط: ریاض تاکید کرد رنج ملت فلسطین، طولانی ترین رنجی است که یک ملت در جهان همچنان گریبانگیر آن است و طولانی ترین اشغالگری در تاریخ نوین که تاکنون ثبت شده، نیز به حساب می آید.

فیصل طراد، نماینده دایمی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در شورای حقوق بشر این سازمان، درباره اوضاع سرزمین های اشغال شده فلسطین گفت: «رنج ملت ما در فلسطین با بیش از شصت سال اشغال سرزمین فلسطین توسط اسراییل و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.»

طراد در سخنان خود که توسط خبرگزاری سعودی منتشر شده گفته است: «ما امروز از طولانی ترین رنجی صحبت می کنیم که یک ملت در جهان گریبانگیر آن است و نیز طولانی ترین اشغالگری در تاریخ نوین است که تاکنون ثبت شده. رنج ملت ما در فلسطین با بیش از شصت سال اشغال این سرزمین توسط اسراییل و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. متاسفانه این رنج ها کافی نبوده است تا اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورهای غربی را نسبت به اهمیت بند هفتم قانع سازد که مربوط به چنین مساله مهمی است.»

طراد با نکوهش شدید بیانیه اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای طرفدار اسراییل که تحت بند چهارم شورای حقوق بشر، سخن از حقوق بشر در فلسطین اشغال شده می کنند، گفت: «اینها نشانگر تلاش های مستمر برای کنار نهادن بند هفتم ویژه اوضاع در سرزمین های اشغال شده است و نیز نشانگر دعوت گشاده ای است برای مقامات اشغالگر اسراییل تا قانون بین المللی را زیر پا بگذارند. این امر متاسفانه نمایانگر دوگانکی معیارها در مورد اسراییل است.» او اظهار داشت: «ما بار دیگر تاکید می کنیم تا هنگام زوال اشغالگری، بند هفتم شورای حقوق بشر، بند اساسی پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای تابع آن باید باشد.»

طراد تاکید کرد که مملکت سعودی به هیچ وجه موافق کنار نهادن این بند نیست و کشورهایی که می کوشند این بند را کنار بگذارند، باید طبق قوانین بین المللی و وفق وظایف و مسوولیت های خویش برای پایان اشغالگری عمل کنند و سیاست های فرار از مجازات و دو گانگی معیارها را پایان بخشند.

نماینده دایمی سعودی در سازمان ملل توضیح داد که هیات کشور عربستان سعودی بار دیگر به جامعه جهانی هشدار می دهد که کوتاهی در الزام دولت اشغالگر اسراییل در اجرای قطعنامه های قانونی به معنای نشان دادن چراغ سبز به اسراییل است تا به خشونت و ستمگری خود ادامه دهد، زیرا در برابر التزام به قوانین بین المللی مصونیت دارد. کشور من و همه کشورهای صلح دوست و عدالتخواه این امر را نمی پذیرند. مملکت ما، ادامه نقض روشمند حقوق بشر فلسطینیان توسط اسراییل و استمرار کشتار و دستگیری ها و یورش ها و همه انواع سرکوب علیه ساکنان سرزمین های عربی و فلسطینی را محکوم می کند. هم چنین یورش های تجاوزکارانه و شهرک نشینی در شهر قدس و هتک حرمت مقدسات اسلامی توسط مقامات اشغالگر و کوشش برای تغییر ویژگی های این شهر را نیز محکوم می کند. این امر نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل و چالشی واضح در برابر اراده بین المللی است که موانعی را در راه از سرگیری گفتگوها و تحقق صلح در منطقه قرار می دهد.

فیصل طراد بر خواست عربستان سعودی تاکید کرد تا «بیشترین تلاش ها برای متوقف ساختن فعالیت های شهرک نشینی اسراییلی در همه سرزمین های اشغال شده، انجام شود و قطعنامه های بین المللی مرتبط به ویژه قطعنامه های شماره ۴۶۵ و ۴۹۷ اجرا شوند، زیرا بر غیر قانونی بودن شهرک نشینی و ضرورت برچیدن شهرک ها موجود و تخریب دیوار حایل و توقف همه اقدامات یهودی سازی اسراییلی در قدس تاکید می کنند.» همچنین مملکت سعودی «خواهان پایان بخشیدن به محاصره اقتصادی و جبران زیان های هنگفت مردم سرزمین های اشغال شده است، و نیز خواستار برچیدن موانع نظامی در شهرهای کرانه باختری و پایان بخشیدن به محاصره باریکه غزه است.»

نماینده دایمی سعودی در سازمان ملل، سخنان خود را در برابر شورای حقوق بشر با تبریک به ملت فلسطین به مناسبت آشتی ملی و تشکیل دولت وحدت ملی، پایان داد. او به محمود عباس رییس تشکیلات خود گردان فلسطین و مرد صلح درود فرستاد.