روز جهانی عروسک در میدان تایمز

روز جهانی عروسک در میدان تایمز

روز گذشته همزمان با روز جهانی عروسک، میدان تایمز در نیویورک نمایشگاه بزرگی از عروسک ها بود .

آن چه امسال جلب توجه می کردف ساختن عروسک هایی از شخصیت های سیاسی از جمله دونالد ترامپ و برنی ساندرز نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات بود.

بن دورتشیر عضو گروه موسیقی «أفینیو کیو» گفت: “بیشتر مردمی که به میدان تایمز می آیند معتقدند که عروسک برای بچه ها است اما این عروسک ها برای همه مردم است”.

جواد ذوالفقاری یکی از چهره‌های بزرگ نمایش عروسکی ایران، اولین هنرمندی بود که  در سال ۲۰۰۳ این روز را تاسیس کرد.