وزیر خارجه انگلیس: مهاجران بافت اجتماعی اتحادیه اروپا را تهدید می کنند

پناهندگان سوری در حال گرفتن عکس سلفی پس از رسیدن به سواحل یونان – عکس از رویترز

پناهندگان سوری در حال گرفتن عکس سلفی پس از رسیدن به سواحل یونان – عکس از رویترز

دکتر صلاح الدین عبد الکریم، مشاور ارتش ملی لیبی فاش کرد که روزانه نزدیک به ۵ هزار مهاجر به لیبی وارد می شوند تا به اروپا برسند و یا به صف های افراط گرایان بپیوندند.

عبد الکریم به «الشرق الأوسط» گفت: «میانگین ورود روزانه مهاجران از طریق مرزها در حدود ۵ هزار نفر است که دسته دسته می آیند و ورود آن ها متوقف نمی شود». وی توضیح داد که بیشتر این مهاجران از آفریقا می آیند و در بین آن ها افراد جنایتکار، افراط گرا و مبارزان مزدور وجود دارد و نه تنها برای لیبی، بلکه بر اروپا نیز خطر آفرین هستند. وی از تغییرات دموگرافیک در لیبی به علت ادامه ورود این مهاجران ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد که در حدود ۲۰ درصد از آن ها به مهاجرت خود از طریق سواحل اروپا ادامه می دهند.

وی ورود مهاجران غیر مشروع را برای همگان خطرناک دانست و آن را بار اضافه ای بر دوش مقامات قانونی دانست که برای ایجاد ثبات در کشوری مبارزه می کنند که غنی از نفت است ولی پس از سقوط سرهنگ معمر القذافی در سال ۲۰۱۱ در هرج و مرج غرق شده اشت.

عبد الکریم درباره توانمندی های ارتش در مبارزه با مهاجرت غیر قانونی تأکید کرد که « این امر به علت تحریم بین المللی برای فروش تسلیحات به ارتش، کار بسیار سختی است».

در همین راستا، فلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس هشدار داد که مهاجران آفریقایی و خاورمیانه، استاندارد زندگی و بافت اجتماعی اتحادیه اروپا را تهدید می کنند. وی افزود: «اتحادیه اروپا نمی تواند میلیون ها نفری که به دنبال یافتن زندگی جدیدی هستند را بپذیرد».