حسن روحانی رئیس جمهور ایران حین سخنرانی دراولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح هسته ای-- عکس از سایت ریاست جمهوری ایران

حسن روحانی رئیس جمهور ایران حین سخنرانی دراولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح هسته ای– عکس از سایت ریاست جمهوری ایران

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح هسته ای، با اشاره به فجایع هیروشیما و ناکازاکی بر ضرورت تمرکز تلاش های بین المللی برای خلع و امحای تسلیحات هسته ای و منع گسترش این سلاح ها تاکید کرد.

وی در سخنان خود «هزاران سلاح هسته ای موجود» در جهان را «بزرگترین تهدید علیه صلح» خواند.

روحانی تاکید کرد اقدامات انجام شده برای خارج ساختن سلاح های هسته ای از حالت آماده باش و پرتاب همچنین نوسازی تسلیحات هسته ای را کافی نمی داند و «امحای کامل» آنها را از ضروری ترین گام ها برای برطرف به موفقیت رساندن اهداف خلع سلاح هسته ای می داند.

رئیس جمهور ایران «هرگونه استفاده از سلاح هسته‌ای، نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت» خواند و «تهدید کشورهای غیر هسته ای با استفاده از سلاح هسته ای» را نیز محکوم کرد.

او با اشاره به ناکامی استراتژیهای به کار گرفته شده برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای یادآور شد: «اسراییل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای در این منطقه، باید بدون هیچ گونه تاخیری به این معاهده بپیوندد تا همه فعالیت های هسته ای در منطقه، تحت پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار گیرد.»

وی از خلع سلاح هسته ای به عنوان «بالاترین اولویت دولت های عضو جنبش عدم تعهد» نام برد و نقشه راه پیشنهادی این جنبش را برای مجمع قرائت کرد.

در نقشه جنبش عدم تعهد سه بند اصلی آورده شده که آغاز مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح در خصوص کنوانسیون جامع سلاح های هسته ای در صدر آنان مطرح شد. «منع در اختیار داشتن و مالکیت، توسعه، تولید، به دست آوردن ، آزمایش، انباشت، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای و فراهم ساختن زمینه امحای کامل آنها» از جمله موارد پیشنهادی برای طرح شدن در مذاکرت بودند.

روحانی به نقل از جنبش عدم تعهد پیشنهاد داد ۲۶ سپتامبر هر سال به عنوان «روز بین المللی امحای کامل سلاح های هسته ای» نامگذاری شود.

دست آخر، رئیس جمهور ایران به عنوان رئیس دوره ای جنبش عدم تعهدها خواستار برگزاری یک کنفرانس بین المللی در سطح مقامات عالی رتبه در ۵ سال آینده، به منظور ارزیابی پیشرفتهای حاصله در خصوص خلع سلاح هسته ای شد.