در سالگرد انقلاب خمینی تأکید کرد که جهان «جز توافق» با تهران گزینه دیگری ندارد

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال خوش آمد گویی به تجمع کنندگان در میدان آزادی تهران در سی و ششمسن سالگرد پیروزی انقلاب (أ.ب.آ)

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال خوش آمد گویی به تجمع کنندگان در میدان آزادی تهران در سی و ششمسن سالگرد پیروزی انقلاب (أ.ب.آ)

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی روز گذشته خود در سی و ششمین سالگرد انقلاب آیت الله خمینی که منجر به سرنگونی رژیم محمد رضا پهلوی، شاه ایران شد، بر «ضرورت» نقش کشورش در مبارزه با تروریسم و تأمین «صلح و ثبات» در منطقه خاورمیانه تأکید کرد. او به طور تلویحی به دخالت ایران در امور کشورهای منطقه اذعان داشت و گفت: «گسترش صلح و ثبات و ریشه کن کردن تروریسم در منطقه خاور میانه از طریق جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد». وی افزود: «شما دیدید کشوری که ملتهای عراق، سوریه، لبنان و یمن را در مقابله با گروههای ترویستی کمک کرد، جمهوری اسلامی ایران بود».

در زمینه موضوع هسته ای نیز روحانی تصریح کرد که تهران از «تحریم ها» ترسی ندارد. وی تأکید کرد: «جهان گزینه دیگری جز توافق با تهران ندارد».