خیابان های پایتخت به علت کمبود سوخت خالی از وسایل نقلیه هستند… افزایش دیوانه وار قیمت ها

دو کودک یمنی در حال هل دادن یک گاری حاوی بشکه های آب آشامیدنی در صنعا (عکس از آژانس عکس خبری اروپا)

دو کودک یمنی در حال هل دادن یک گاری حاوی بشکه های آب آشامیدنی در صنعا (عکس از آژانس عکس خبری اروپا)

از آغاز حملات «طوفان قاطع»، حضور رهبران حوثی در صنعا به شدت کاهش یافت. منابع موثق به «الشرق الأوسط» تأکید کردند که اکثر رهبران شورشی ها ناپدید شده اند و از شبکه های ارتباطی معمولی استفاده نمی کنند و حتی پاسخ تماس ها را نمی دهند. این منابع افزودند که بیشتر رهبران حوثی، به علت پیش بینی احتمال انجام عملیات زمینی، از صنعا فرار کردند و خانواده های خود را به خارج از کشور یا مناطق دور دست کوهستانی، به دور از درگیری ها فرستاند.

در همین حین، ساکنان صنعا، به علت قطع کامل برق و افزایش دیوانه وار قیمت های مواد غذایی به ویژه قیمت آب آشامیدنی، در وضعیت غم انگیزی زندگی می کنند. در عین حال به علت توقف حرکت بیش از ۹۰ در صد از وسایل حمل و نقل به علت کمبود سوخت، خیابان های پایتخت تقریباً خالی از رفت و آمد شده اند.