سایت اینترنتی برای توصیه جوانان به فاصله گرفتن از افراطی گری و تندروی
برلین – راغده بهنام

ترک های مقیم آلمان یک پایگاه اینترنتی برای ارتباط با خانواده جوانانی راه اندازی کردند که به گفته قوم و خویشان در مسیر تندروی و تروریسم قرار گرفته اند. در این پایگاه اینترنتی توصیه های متعددی برای دور کردن جوانان از افراطی گری و تندروی مطرح می شود. این سایت، عمدتا توسط ترک های مقیم آلمان و تا حدودی توسط دولت آلمان و اتحادیه ساپورت مالی می شود. این سایت موسوم به «امل» با هدف جذب مخاطبان ترک و عرب مقیم آلمان راه اندازی شده است.
مسئولان سایت می گویند که این پایگاه به منظور ارائه توصیه به خانواده هایی تشکیل شده که فرزندانشان گرفتار تندروی و اندیشه های افراطی شده اند. این توصیه ها و راهکارها از طریق ایمیل یا اس ام اس با وقت قبلی تقدیم می شوند.
مسئولان همچنین بر حفظ حریم خصوصی خانواده ها برای تشویق ارتباط با شمار فراوانی از خانواده های گرفتار تاکید می کنند. تامین مالی سایت تا پایان سال میلادی ادامه دارد اما دست اندرکاران امیدوارند تا ساپورت مالی سایت سال آینده هم ادامه یابد.
هر چند مراکز فراوانی برای مشاوره خانواده جوانان تندرو در آلمان وجود دارد اما این نخستین پایگاه مشاوره بدون ارتباط شخصی است. بدین ترتیب، حریم حفظ خصوصی مراجعه کنندگان افزایش یافته و خانواده های بیشتری برای اخذ مشاوره در مسائل دینی و فاصله گرفتن از افراطی گری جذب می شوند.
هانس یورگ ماسن رییس دستگاه اطلاعات داخلی آلمان دو سال پیش از دریافت دو تا چهار تماس تلفنی در روز درباره جوانانی که در مسیر افراطی گری هستند خبر داد. گفتنی است همزمان با آغاز موج پناهجویان در ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) شمار افرادی که گرفتار اندیشه افراطی می شوند در چندین سال گذشته افزایش یافته است.
ماسن در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) گفت افراطی گری به طور نگران کننده ای در آلمان افزایش یافته و اغلب افراد از طریق اینترنت فریب گروه های افراطی را می خورند. در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) یکصد نفر به عنوان اسلامگرای تندرو توسط وزارت اطلاعات آلمان معرفی شدند اما این رقم در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به ۱۶۰۰ نفر افزایش یافت که در این میان ۵۷۰ نفر در زمره عوامل «خطرناک» قرار دارند. گروه اخیر توانایی انجام حملات تروریستی دارند.
وزارت اطلاعات داخلی آلمان گفت «تندروی به دلیل ارتباطات اینترنتی آسان بین افراطی ها و عدم توجه اطرافیان به شرایط روحی و روانی این افراد گسترش شدیدی داشته است.»
ماسن در آن زمان با اشاره به نقش برخی از مساجد در تشویق جوانان به تندروی گفت «مساجد الگوی برخی گروه ها شده اند.»
دولت به دنبال توقف تامین مالی مساجد و گروه های مسلمان مقیم آلمان توسط کشورهای دیگر است. مساجد شهروندان ترک مقیم آلمان توسط دولت ترکیه و مساجد دیگر توسط اشخاص وابسته به قطر و ایران ساپورت مالی می شوند.
وزارت اطلاعات داخلی آلمان پارسال درباره افزایش مساجد و هیئت های دینی اخوان المسلمین هشدار داد. این وزارتخانه از اخوان المسلمین به عنوان گروه خطرناک تر از القاعده و داعش یاد می کند چرا که به گفته دستگاه اطلاعاتی آلمان این دو گروه به دنبال تشکیل حکومت دینی هستند.