پیشنهاد راهکارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای ساختار ریاست اطلاعات کل سعودی

کمیته وزارتی بازسازی ساختار ریاست اطلاعات کل سعودی اقدام به راه‌اندازی سازمان‌های جدیدِ استراتژی، توسعه و ارزیابی عملکرد کرد تا روند کار و تعیین مسئولیت‌ها را بهبود بخشد.
به گزارش الشرق الاوسط، این کمیته که ریاست آن را شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز برعهده دارد عنوان کرد که سازمان‌های سه گانه جدید بر ضمانت هماهنگی میان اقدامات اطلاعات و استراتژی امنیت ملی، قانون بین‌المللی و اساس‌نامه‌های حقوق بشر نظارت می‌کند.
در بیانیه این کمیته وزراتی آمده‌است که سلسله نشست‌هایی برای ارزیانی وضعیت کنونی و مشخص کردن شکاف‌ها در ساختار سازمانی، سیاست‌ها، اقدامات، حکمرانی، چهارچوب‌های قانونی و مکانیسم‌های توانبخشی انجام شد و به راهکارهای توسعه‌ای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت در برنامه توسعه ساختار ریاست اطلاعات کل رسید.
این کمیته همچنین به راهکارهای فوری دست یافت که به شرح زیر است:
ایجاد اداره کل استراتژی و توسعه به منظور اطمینان از هماهنگی عملیات‌های اطلاعاتی با راهبردهای ریاست کمیته مذکور و امنیت ملی و ارتباط این عملیات‌ها با اطلاعات کل.
ایجاد اداره کلی برای امور قانونی جهت بازبینی در عملیات‌ اطلاعاتی، براساس قوانین و اساسنامه‌های بین‌المللی و حقوق بشری و در ارتباط بودن این اداره با رئیس اطلاعات کل.
ایجاد اداره کلی برای ارزیابی عملکرد و بازبینی داخلی، با هدف ارزیابی عملیات و تأیید پیروی از اقدامات مصوب و ارائه گزارش‌هایی به رئیس اطلاعات کل.
راه‌اندازی کمیته فعالیت‌های اطلاعاتی و تدوین مکانیزمی برای ماموریت‌های این کمیته که هدف از آن، بازبینی اولیه و انتخاب صلاحیت‌های مناسب برای مأموریت است.
در این بیانیه آمده‌است که پادشاهی سعودی با تمایل به رسیدن به بهترین شیوه‌های جهان به توسعه و حکمرانی سازمان‌های خود به عنوان بخشی از استراتژی خود در توسعه سیستم دولتی به خصوص سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ادامه می‌دهد تا تأکید کند که به تحقق اهداف خود چه در سطح داخلی و چه خارجی با لحاظ نقش پیشوای خود در کشورهای عربی، اسلامی و جهان ادامه می‌دهد.
گفتنی است کمیته وزارتی سعودی ۲۷ مهر ماه به دستور پادشاه سعودی و به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان تشکیل شد و اعضای آن دکتر مساعد العبیان، دکتر ابراهیم العساف، خالد العیسی رئیس دربار پادشاهی، عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی، خالد الحمیدان رئیس کل اطلاعات و عبدالعزیز الهویرینی رئیس امنیت حکومت هستند.
هدف از تشکیل این کمیته بازسازی ساختار ریاست اطلاعات کل، تجدید سیستم آن، تعیین صلاحیت‌های آن به‌طور دقیق، ارزیابی اقدامات، روش‌ها و صلاحیت‌های کاری آن و سلسله مراتب اداری هرمی آن برای ضمانت حسن عملکرد و تعیین مسئولیت‌ها است.