۲۴مین دوره کمیته اجرایی اتحادیه پارلمان‌های عربی در مصر برگزار شد

قاهره: ولید عبدالرحمن

کمیته جائزه برتری پارلمان عربی وابسته به کمیته اجرائی اتحادیه پارلمان‌های عربی در دورهٔ بیست و چهارم خود در نشست دیروز، با اهدای جائزه بهترین رئیس پارلمان به عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس شورای سعودی موافقت کرد.
به گزارش «الشرق الاوسط»، ریاست این نشست را احمد رسلان رئیس کمیته امور عربی در پارلمان مصر برعهده داشت که توضیح داد جایزه برتری ۴ بخش است؛ رؤسای پارلمان‌ها، ۳ نمایندهٔ پارلمان، دو دبیرکل پارلمان، دو پژوهشگر پارلمان.
وی عنوان کرد جائزه بهترین نمایندهٔ پارلمان به میشل موسی نماینده پارلمان لبنان، راکان یوسف نماینده مجلس ملی کویت و سامیه حسن ادریس عضو مجلس ملی سودان رسید.
بنابر اظهارات وی جائزهٔ بهترین دبیرکل پارلمان به ابراهیم الطریف دبیرکل مجلس شورای بحرین و عدنان داهل دبیرکل پارلمان لبنان رسید.
اما جائزهٔ بهترین پژوهشگر پارلمان به اشرف عبدالعزیز محقق ارشد دفتر دبیرکل مجلس نمایندگان مصر و مصطفی ناجی واحد رئیس پژوهش‌های پارلمان عراق رسید.
گفتنی است دوره ۲۴ کمیته اجرایی امروز با سخنرانی رئیس کمیته اجرایی اتحادیه و همچنین گزارش دبیرکل اتحادیه شروع به کار می‌کند.
در این جلسه گزارشی از کمیته جائزه برتری پارلمان عربی و گزارشی از گروه حقوقی کمیته اجرایی اتحادیه ارائه می‌شود. همین‌طور پیشنهادهای اصلاح عهدنامه اتحادیه و سیستم داخلی آن بررسی می‌شود.
در این جلسه طرح برنامه اقدام و طرح بودجه سال ۲۰۱۹ بررسی خواهد شد. طرح دستورکار بیست و نهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های عربی نیز بررسی و فهرست سازمان‌های دعوت شده برای شرکت در کنفرانس‌های آینده اتحادیه نیز تصویب می‌شود.