ولیعهد عربستان سعودی: عواقب حادثه از تلاش های عربستان  سعودی در خدمتگذاری به زائران نمی کاهد

1443381080382065400

یک روز پس از اینکه شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز، ولیعهد نایب رئیس شورای وزیران وزیر کشور عربستان سعودی و رئیس کمیته عالی حج، تأکید کرد که ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی عواقب حادثه ازدحام جمعیت در منا را از زمان به وقوع پیوستن آن پیگیری می کند، برخی از رهبران سیاسی داخل ایران، تلاش های رهبران این کشور برای سیاسی کردن حادثه را رد کردند.

شاهزاده محمد بن نایف طی دیدار با مسؤلان بخش های امنیتی شرکت کننده در اعمال حج، که بعد از ظهر دو روز پیش در مقر وزارت کشور در منا صورت گرفت، گفت: «پادشاه عربستان سعودی دستور تحقیق درباره حادثه را داد». وی تأکید کرد که پیامدهای این حادثه از تلاش های عربستان سعودی و کسانی که مسؤل خدمات رسانی به امور زائران و تسهیل مراسم حج هستند نخواهد کاست».

در همین راستا، برخی رهبران سیاسی ایران، حمله علی خامنه ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور این کشور بر علیه عربستان سعودی را نپذیرفتند. محمد هاشمی، رئیس سابق دفتر هاشمی رفسنجانی با اشاره به حادثه ازدحام بین زائران در منا، گفت: «سخت است که در این گونه موارد حکمی صادر شود». وی با گفتن این جمله: «اجازه نداریم که انگشت اتهام را به مسؤلان آن کشور دراز کنیم»، بر مسؤل نبودن عربستان سعودی در این حادثه تأکید کرد.