ملک سلمان با رئیس جمهور افغانستان در مکه

ملک سلمان با رئیس جمهور افغانستان در مکه

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته در قصر الصفا در مکه مکرمه از رؤسای جمهوری افغانستان و گابن استقبال کرد و ضیافت افطاری برای آن ها برپا کرد. شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی با حضور شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد، روز گذشته در مکه مکرمه با وزیر دفاع مالزی دیدار کرد و راه های همکاری و تحولات منطقه ای را با وی مورد بحث و بررسی قرار داد.