“الشرق الاوسط” به ۹ مدرک بر ضد ایران دست یافت

1458678740059947400akhytrmn“الشرق الاوسط” به ۹ مدرک بر ضد ایران دست یافته که نشان می دهد تهران در حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا دست داشته است، از سوی دیگر دو مقام در “سیا” به دادگاه فدرال نیویورک گفتند که همکاری میان ایران والقاعده از زمان بمب گذاری منطقه الخبر در عربستان سعودی (۱۹۹۶) اغاز کرد؛ دو مقام افزودند که همکاری میان ایران والقاعده با تصویب رهبر ایران، علی خامنه ای است.

در ۱۰ مارس گذشته دادگاه فدرال نیویورک به ایران میلیاردها دلار برای نقش آن در تسهیل این کار محکوم کرده است.

خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر وشرکت های بیمه از ایران به پرداخت غرامت مالی خواستار شد.

جورج دانیلز قاضی دادگاه فدرال نیویورک اعلام کرد، که ایران را برای دست داشتن در حملات ۱۱ سبتامبر ۲۰۰۱ به مبلغ ۱۰٫۷ میلیارد دلار جریمه کرد، در حکم خود به گفته های شاهدانی استناد کرد که بهبود رابطه میان ایران و سازمان القاعده را قبل از وقوع حملات و پس از آن نشان می دهد.

به گفته های دو مقام در “سیا” دولت ایران را کمک پولی به سازمان القاعده برای انجام فرآیندهای دو برج مرکز تجارت و مقر وزارت دفاع ایالات متحده ارائه شده است.