دوحه به قرار دادن نامش در پرونده اعتراض می کند

محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر در پشت میله های آهنی با لباس قرمز مخصوص محکومان به اعدام – عکس از رویترز

محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر در پشت میله های آهنی با لباس قرمز مخصوص محکومان به اعدام – عکس از رویترز

دادگاه جنایی مصر روز گذشته محمد مرسی رئیس جمهوری که سه سال پیش در پی انقلابی مردمی برکنار شد را به مدت ۴۰ سال در پرونده معروف به جاسوسی برای قطر محکوم کرد. دادگاه ۶ نفر دیگر از متهمان از جمله یک اردنی فراری و دو روزنامه نگار را به اعدام محکوم کرد.

با حکم روز گذشته علیه مرسی، تعداد سال های حبس رئیس جمهور سابق به ۸۵ سال افزایش یافت. وی پیش از این در سه پرونده دیگر احکامی ما بین حبس ابد و اعدام دریافت کرده بود اما احکام صادره علیه وی نهایی نیستند و می توان به آن ها اعتراض کرد.

دادگاه جنایی قاهره در جلسه روز گذشته خود مرسی را یک بار به حبس ابد به مدت ۲۵ سال و یک بار به ۱۵ سال محکوم کرد. مرسی و دیگر متهمان این پرونده  به جاسوسی برای قطر و افشای اسناد و مدارک صادره از نهادها و ارگان های مهم دولتی به نهاد ریاست جمهوری که به امنیت ملی نیروهای مسلح مصر مربوط می شوند و افشای آن ها به کشور قطر متهم هستند.

از سوی دیگر وزارت خارجه قطر قرار دادن نام این کشور در حکم را محکوم کرد. سفیر احمد الرمیحی و مدیر دفتر رسانه ای در وزارت خارجه قطر گفت: « اتهام جاسوسی مرسی و روزنامه نگاران برای قطر عجیب و غیر قابل قبول است».

الرمیحی اشاره کرد صدور چنین احکامی در سایه آن چه طی دو سال گذشته در دادگاه های مصر رخ داد و صدور احکام اعدام و حبس ابد برای بیش از هزار متهم چیز عجیبی نیست.