محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایران

محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایران

مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی که از همان روزهای نخست این دولت از نبود بودجه کافی برای پیش بردن بسیاری طرح های اقتصادی گلایه کرده اند، از مدتی پیش از احتمال حذف یا بازنگری جدی در نظام پرداخت یارانه های نقدی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاریها، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایران روز شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها، هر ماه هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و بنابراین احتمال حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی وجود دارد.

کسری بودجه دولت، هم‌اکنون از مسائل جدی اقتصاد ایران است. برآورد شده است که دولت ایران بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. مقامات دولت آقای روحانی، عملکرد دولت سابق و نیز تحریم های بین المللی را علل اصلی ایجاد این وضعیت می دانند.

معاون رئیس جمهور ایران با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۵ و ۴ دهم درصدی و وجود تورم ۳۶ درصدی در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، گفته است که در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه می‌گیرند.

آقای نوبخت تأکید کرده است که “اغنیا نیازی به کمک دولت ندارند”.
در همین حال به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های دولت ایران در این زمینه نحوه شناسایی سه دهک بالای درآمدی در جامعه این کشور یا همان “اغنیا” است.

اجرای طرح “هدفمندی یارانه ها” در زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و در چهارچوب آن، تمام شهروندانی که مشخصات خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه ثبت کرده بودند مشمول دریافت کمک نقدی ماهانه شدند.

نوبخت در این گفتگوی تلویزیونی گفت که بر اساس مصوبه مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها “نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بین مردم توزیع شود”.