خروش مردمی همراه با وخیم تر شدن بحران آب و برق و هزینه های «سرسام آور» زندگی

ابراهیم محمود معاون رئیس جمهور سودان در حزب «کنگره ملی»

ابراهیم محمود معاون رئیس جمهور سودان در حزب «کنگره ملی»

در میان وخیم تر شدن بحران آب و برق در سودان، دولت عمر حسن البشیر، رئیس جمهور این کشور، با تکان دادن شاخه های زیتون در برابر مخالفان خود، با آهنگی آشتی جویانه و روشن برای جلوگیری از جنگ، خواستار برگزاری گفتگویی فراگیر با مخالفان شد.

ابراهیم محمود معاون رئیس جمهور سودان در حزب «کنگره ملی»، در مراسمی که حزب حاکم «کنگره ملی» با حضور البشیر به مناسبت عید فطر برگزار کرده بود برای حفظ امنیت و جلوگیری از فروپاشی و همچنین دستیابی به امنیت، صلح و ثبات در کشور و پایان دادن به «تروریستم»، خواستار برگزاری گفتمان ملی شد.

محمود در سخنرانی خود افزود: « ما خواسته های روشن خود را از طریق برنامه رئیس کنگره ملی، و دعوت وی از مردم سودان و آرزومندی برای وحدت و یکپارچگی، از طریق برنامه گفتمان ملی فراگیر، که با پایداری و با اعتماد به نفس اجرا می شود، محقق کردیم».

این دعوت هم زمان با بالا گرفتن جوشش و خشم مردم به علت کمبود آب و برق و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی، و ناکامی وزارت دارایی سودان در جذب ارز خارجی برای تامین مالی واردات سوخت، به علاوه اوضاع وخیم امنیتی، صورت می گیرد.

محمود وعده داد که «آرمان های مردم سودان در صلح، امنیت و ثبات محقق شود»، وی در عین حال از انتقال تروریسم از برخی کشورها و مناطق مجاور به سودان هشدار داد و گفت: «به کسانی که می خواهند رشته امنیت در سودان مانند کشورهای دیگر گسسته شود، خاتمه می دهیم».