سیستانی منتظر اقدامات ملموس دولت عبدالمهدی است

بغداد: حمزه مصطفی

دفتر آیت‌الله علی سیستانی مرجع شیعیان عراق اعلام کرد همچنان منتظر اقدامات ملموس دولت جدید برای اتخاذ موضع در برابر آن است، این در حالی است که یان کوبیش فرستاده سازمان ملل به عراق اعلام کرد سیستانی از احزاب سیاسی دعوت کرد تا از دولت حمایت کنند.
به گزارش «الشرق الاوسط»، تناقضی که کوبیش در کنفرانس مطبوعاتی که دو روز گذشته در شهر نجف بعد از دیدار با سیستانی در خصوص موضع او در برابر دولت جدید به وجود آورد، باعث شد که سیستانی بیانیه‌ای صادر کرده تا به صورت غیرمستقیم اظهارات کوبیش را تصحیح کند؛ چرا که بسیاری از خبرگزاری‌ها به نقل از کوبیش اعلام کرده‌بودند که سیستانی حامی دولت است.
در واقع این اتفاق باعث شد سیستانی موضع خود را در برابر دولتی که بیش از دو ماه از تشکیل آن نمی‌گذرد اعلام کند؛ این در حالی است که خطبه‌های نماز جمعه کربلا که بیانگر دیدگاه مرجعیت است، طی دو ماه گذشته از نظردادن در خصوص روند تشکیل دولت و مشکلات آن پرهیز کرده‌بود.
کوبیش مأموریت خود را در عراق با دیدار با آیت الله سیستانی به پایان رساند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با این مرجع عنوان کرد سیستانی در خصوص حمایت از جاشنین وی در عراق اعلام آمادگی کرده‌است.
وی همچنین افزود: سیستانی را در خصوص وضعیت عمومی، رشد و آبادانی موصل و خدمات در جریان گذاشتم. با تقدیم خدمات منتظر دیدن نتایج موفقیت آن هستیم و همه باید از آنها بهره‌مندشوند.
وی با اشاره به اینکه مهاجران باید به کشور خود بازگشته و مناطق ویران شده بازسازی شود، اظهار کرد: مسئولیت نیروهای سیاسی ادامه روند تکمیل تشکیل دولت و حمایت از آن است؛ چرا که وقت تنگ است.
اما در بیانیه‌ای که از جانب سیستانی صادر شد تأکید شده‌است که دولت ماموریت‌های بزرگی دارد و وی منتظر این است که موفقیتش را در کارش ببیند به خصوص در زمینه مبارزه با فساد، ایجاد فرصت‌های کاری، آبادانی مناطق آسیب دیده در جنگ، بازگشت مهاجران به خانه‌هایشان به شکلی شایسته و تأمین خدمات ضروری برای شهروندان به شکلی مناسب است.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت همکاری احزاب سیاسی پارلمان با دولت برای برداشتن گام‌هایی واقعی در جهت بهبود اوضاع و همچنین احترام به حاکمیت عراق و عدم دخالت در امور داخلی آن توسط دیگر کشورها تأکید شده‌است.
در این راستا، شیخ فرحان الساعدی روحانی عراقی در گفتگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که حمایت از دولت توسط مرجعیت نیازمند گام‌های ملموس از جانب دولت است که مرجعیت آن را مشخص کرده‌است. آنها عبارتند از: مبارزه با فساد، بهبود امنیت و خدمات در تمام بخش‌ها هستند.
وی افزود: هنوز زود است که مرجعیت بدون اینکه اقدامات ملموسی صورت گرفته باشد، اعلام کند دولت موفق است یا ناموفق.
وی در خصوص اینکه آیا کوبیش سخنانی متناقض با سخنان مرجعیت عنوان کرده‌است، گفت: کوبیش سخنی نگفته از جانب مرجعیت نمی‌گوید بلکه براساس فرهنگ غربی خود عمل کرد؛ به این دلیل که انتظاراتی که از دولت وجود دارد تا آنها را محقق کند یا در آنها موفق عمل کند نیازمند حمایت احزاب سیاسی از آن است، در واقع دولت به تنهایی مسئولیت نمی‌پذیرد بلکه این مسئولیت دیگران نیز هست خصوصاً کسانی که حمایت کافی از آن نکرده یا آزادی انتخاب را از نخست‌وزیر در انتخاب وزیران گرفتند.