به نوشته روزنامه اعتماد، در روزهای گذشته، از پاستور دعوتنامه‌هایی به امضای حسن روحانی به دفترهای هفت تن دیگر از نامزدهای انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها برای یک ضیافت در دفتر کار ریاست‌جمهوری دعوت شده است.

قرار است هر هشت تن دور یک میز بنشینند و یک سال پس از انتخابات و ۱۰ ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، شرایط کشور را بررسی و نقدها و پیشنهادهای خود را به رییس‌جمهور انتقال دهند.

این شاید برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی باشد که یک رییس‌جمهور، یک سال پس از انتخابات، از رقبای خود دعوت می‌کند تا به دفتر کار او بیایند و پیشرفت‌ها و چالش‌ها، کامیابی‌ها و ناکامی‌های دوران مدیریت او را به بحث بنشینند.