پلیس مالزی هشت شبه نظامی مظنون از جمله هفت تبعه خارجی
به اتهام ترویج تندروی دینی و برنامه ریزی برای عملیات تروریستی را بازداشت کرده است.

به گزارش الشرق الاوسط، پلیس مالزی گفته اقدامات این ۸ فرد مظنون امنیت ملی این کشور را تهدید و باعث گسترش تروریسم در منطقه می‌شود.

محمد فازی هارون، رئیس پلیس مالزی، در این باره گفت: این متهمان وابسته به یک گروه دینی در یمن هستند که براساس آموزه‌ها و اعتقادات آن‌ها، غیرمسلمانان و حتی مسلمانانی که از آن‌ها پیروی نکنند، کشته می‌شوند.

وی با اشاره به این که این گروه، دموکراسی و ارتباط آن با اسلام را نمی‌پذیرد، تصریح کرد: ۵ نفر از این متهمان تبعه یکی از کشورهای اروپایی، یک نفر تبعه یکی از کشورهای قاره آمریکا و دیگری تبعه یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه است.
 
گفتنی است که پلیس مالزی، ۲۴ سپتامبر(دوم مهرماه) نیز پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد یک گروه تروریستی در یمن برای تأسیس مدرسه‌ای در جنوب شرق آسیا برای ترویج ایدئولوژی خاص خود، این متهمان را دستگیر کرد.

بر اساس این گزارش محمد فوزی هارون رئیس پلیس مالزی تاکید کرد: مظنونان بازداشت شده با یک مدرسه مذهبی در یمن در ارتباط بوده اند که در حال ترویج آموزش هایی برای قتل غیر مسلمانان و حتی مسلمانانی بوده است.