1470763589933030600

دستگاه قضایی عراق، سلیم الجبوری رئیس پارلمان  را از اتهاماتی که خالد العبیدی وزیر دفاع این کشور علیه وی مطرح کرده بود، تبرئه کرد.

قاضی عبدالستار بیرقدار، سخنگوی قوه قضائیه، در بیانیه ای تاکید کرد: “هیئت مکلف به تحقیقات درباره اتهامات وارد شده به سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: اسناد و مدارکی که علیه سلیم الجبوری به ما داده‌اند، کافی نیست. در تنیجه دستگاه قضایی تصمیم گرفت الجبوری را از این اتهامات تبرئه و پرونده شکایت علیه وی را ببندد”.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس از اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد بازنگری در قانون اساسی عراق به خشم آوردند

عباسعلی کدخدایی در مطلبی با عنوان “قانون اساسی عراق در مسیر بازنگری”، نوشت:قوانین اساسی کشورها معمولا هر از چند گاهی مورد بازبینی قرار می گیرند، آنگونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد.