پاکستان دستور تعطیلی ۱۸ سازمان بین المللی امدادرسان را صادر کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، هنوز هیچ توضیح رسمی از سوی دولت جدید پاکستان در این باره ارائه نشده است.
عمران یوسف شامی، مدیر امور برنامه بین‌الملل در پاکستان گفت: به این سازمان‌ها ۶۰ روز فرصت داده شده تا عملیات‌های خود را خاتمه دهند.
وی گفت که تعطیلی این سازمان به صدها هزار نیازمند پاکستانی لطمه می‌زند.
از سوی دیگر، موسسه خیریه اکشن اید که این قانون شامل آنها شده در بیانیه ای گفت: این آخرین حرکت اسلام آباد بر ضد گروه‌های حقوق بشر پشتیبانی شده توسط کشورهای خارجی محسوب می‌شود.
فعالیت موسسه خیریه اکشن اید مستقر در افریقایی جنوبی، در بخش معارف، کاهش فقر و حقوق بشر متمرکز است.
موسسه خیریه اکشن اید گفته‌ است: تصمیم پاکستان در زمینه مسدود ساختن اکشن اید و سایر مؤسسات غیر دولتی یا سازمان های بین‌المللی، یک حمله قابل نگرانی بر جامعه مدنی، دانشمندان و خبرنگاران محسوب می‌شود.