پارلمان عراق

پارلمان عراق

پارلمان عراق روزگذشته در جلسه خود با اکثریت آرا با سلب اعتماد از خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق موافقت کرد.

به گفته منابع عراقی ۱۴۲ نماینده به سلب اعتماد از العبیدی رأی مثبت دادند اما ۱۰۲ نماینده نیز با سلب اعتماد از وی مخالفت کردند.

العبیدی که یکی از متحدان حیدر عبادی نخست وزیر  عراق پیش از این متهم شده بود در دوره عهده داری وزارت دفاع دست به اقدامات غیر قانونی زده و متهم به فساد شده بود، اما وی به این اتهام رد کرد.

نمایندگان پارلمان به وزارت دفاع عراق به هدر رفتن میلیون ها دلار و فروپاشی ارتش اتهام کردند

پس از سلب اعتماد از خالد العبیدی شد، سلیم جبوری رئیس پارلمان دور دوم برنده شد.

العبیدی در واکنش به برکناری‌اش از سوی پارلمان گفت: برکناری من پیروزی برای کسانی است که عراق را به این وضعیت انداخته‌اند. مردم و ارتش عراق باید مرا ببخشند. من تلاش کردم با فساد مبارزه کنم اما به نظر می‌رسد اربابان فساد قوی‌تر از این تلاش‌ها هستند.