1472571559556701400

در اولین نشست کمیسیون مشترک عالی چین و عربستان سعودی که در پکن برگزار شد، شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی ۱۷ توافق نامه و یادداشت تفاهم در زمینه های مختلف از جمله انرژی، معدن و تجارت با ژانگ کاولی معاون نخست وزیر چین امضا کرد.

شاهزاده محمد بن سلمان در جریان سفر خود به پکن پایتخت چین، چندین توافق نامه با مسئولان این کشور امضا کرد، و به دنبال توسعه همکاری استراتژیک دوجانبه برای رسیدن به به جاه طلبی رهبران دو کشور تاکید کرد.

به علاوه توافقی در خصوص توسعه جاده ابریشم نیز به امضای طرفین رسید. از جمله دیگر توافق نامه های امضا شده، همکاری وزارت علوم و تکنولوژی چین با شهر علوم و فناوری ملک عبدالعزیز در زمینه علمی، توافق نامه های اقتصادی با بخش خصوصی چین و همچنین توافق نامه هایی در حوزه انرژی بود.