۴۰ کشور امروز این پدیده را مورد بحث قرار می دهند… گزارش سازمان ملل برای مقابله با آن ۴ گام مشخص می کند

کریسیتین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول - عکس از رویترز

کریسیتین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول – عکس از رویترز

در آستانه نشست لندن برای بررسی راه های مبارزه با فساد، «صندوق بین المللی پول» در گزارش روز گذشته خود از افزایش حجم فساد اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و خطرات آن هشدار داد و به پدیده فساد در اقتصادهای در حال توسعه و همچنین اقتصادهای توسعه یافته اشاره کرد.

در این گزارش بر هزینه سالیانه پدیده رشوه تأکید شده است که به تنهایی بین ۱٫۵ تا دو تریلیون دلار تخمین زده می شود و دو درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد.

این گزارش ۴ گام اساسی برای مبارزه با فساد تعیین کرده است؛ که عبارتند از ارتقای شفافیت، تقویت حاکمیت قانون و پیگردهای قانونی، برنامه ریزی و ساده کردن تخصص های کارمندان عمومی،  و در نهایت نیازمندی به ایفای نقش حیاتی از سوی رهبری سیاسی برای مبارزه با فساد.

کریسیتین لاگارد مدیر صندوق بین المللی پول به مناسبت صدور گزارش به روزنامه نگاران گفت: «فساد به شایع ترین عناوین، قبل از مسائل مربوط به فقر و بیکاری در میان مردم تبدیل شده است، چرا که فقر و بیکاری نشان دهنده حالتی از فساد مزمن هستند».

لاگارد از کشورهای جهان خواست روشی اتخاذ کنند تا حاکمیت قانون را افزایش دهد و شفاف سازی را ترویج کند و برای کاهش رفتارهای غیر مشروع و مبارزه با فساد از طریق نهادهای قدرتمند، اصلاحات اقتصادی انجام دهند.

اما در لندن، فلیپ بارتون، دیپلمات بریتانیایی و دبیرکل نشست بین المللی مبارزه با فساد روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: « دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس  امیدوار است رهبران جهان را متقاعد سازد که اولین اعلامیه ضد فساد را امضا کنند».

بارتون توضیح داد نمایندگانی از ۴۰ کشور، از جمله کشورهایی که به طور گسترده از فساد رنج می برند، در نشست لندن شرکت خواهند کرد.

قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و لاگارد و جیم یانگ کیم مدیر بانک جهانی، و خوزه اوگاز رئیس سازمان بین المللی شفاف سازی در این نشست شرکت کنند.