دانشمندان به واسطه هوش مصنوعی ده ها سیگنال مرموز فضایی دریافت کردند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در روز سه شنبه (۱۱ سپتامبر) پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ۷۲ سیگنال رادیویی دریافت کردند که منبع آنها خارج از کره زمین است.

دانشمندان تصور می کنند که این سیگنال ها بیانگر زیست فرازمینی یا وجود موجودات فضایی است. دانشگاه کالیفرنیا بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری به پژوهش و تحقیق درباره اسنادی مبنی بر زیست فرازمینی اختصاص داده است. این پژوهش در سال ۲۰۱۶ آغاز شد.

دانشمندان نام منبع این امواج رادیویی را (۱۲۱۱۰۲) نامیده اند و توضیحی در مورد علت و نحوه پیدایش این سیگنال ها نداده اند.

این سیگنال ها «امواج رادیویی سریع» نام دارند که هر یک تنها چند صدم ثانیه بیشتر طول نمی کشد اما از منبع عظیم انرژی برخوردار است.

دو فرضیه در مورد این امواج مطرح شده است: نخست: وجود موجودات فضایی که از تکنولوژی نوین برای ارسال امواج رادیویی برخوردارند. دوم: ستاره های نوترونی با جاذبه قوی.

این امواج رادیویی هنوز به عنوان عجیب ترین پدیده در میان دانشمندان شناخته می شوند.