1467911776902500200

پس از تظاهرات مردمی در منطقه عسلویه که شامل بزرگترین تاسیسات گاز در جنوب ایران، تنش بین رژیم وجمعیت استان بوشهر که نژادهای عرب اهل سنت بسیاری در ان وجود دارد، گسترش کرد.

در پی کشته شدن جوانی عربی به ظن تخلیه کالای قاجاق توسط نیروی انتظامی، جمعی از مردم معترض شهر نخل تقی عسلویه تظاهرات کردند، در حالی که نیروهای انتظامی گلوله استفاده کردند.

به گفته سازمان “هرانا” طی این درگیری چند شهروند دیگر زخمی شدند.

منابع به “هرانا” گفتند: “پس از سرکوب (تجمع مسالمت آمیز) در مقابل یک ایستگاه پلیس در عسلویه تظاهرات گسترش شد، ۵ شهروند دیگر زخمی شدند”.

مردم شهر نخل تقی عسلویه با تجمع مقابل پاسگاه انتظامی خواستار محاکمه این مامور شدند، طی این اعتراض درگیری خشونت آمیزی آغاز شد.