کاخ سفید

کاخ سفید

آندره جید نویسنده فرانسوی می گفت هیچ چیز مانند آفت دروغ یک فرد یا گروه را از بین نمی برد: این که خود را فریب دهید، یا دیگران را فریب دهید، به این معناست که ذهن خود را از بین می برید. ریچارد نیکسون مجبور به استعفا شد؛ نه به این علت که از او خواسته شد از مقر حزب دموکرات جاسوسی کند، بلکه برای این که هنگامی که در این باره از او سؤال شد، انکار کرد. و در حال حاضر کمیته های رسمی دولتی می گویند، جورج دبلیو بوش دروغ گفت، و تونی بلر دروغ گفت، و دیک چینی و تمامی افرادی که در حاشیه جورج بوش بودند دروغ بمب هسته ای در عراق را ساختند تا جنگی که منجر به ویرانی منطقه شد را توجیه کنند.

کمیته تحقیقات انگلیس به بلر اتهامی وارد نکرد تا محاکمه نشود. اما عادلانه نیست کسانی که مسئول نسل کشی در جهان سوم هستند به عدالت بین المللی محول شوند، اما مسؤلان غربی از نسل کشی های مشابه عفو شوند. علاوه بر این جورج بوش جنگ نابودی عراق را حتی بدون پوشش سازمان ملل انجام داد. شاید انگلیس  و تونی بلر نمی توانستند مشارکت با متحد اول خود  را رد کنند، اما ژاک شیراک موضع بسیار شجاعانه ای اتخاذ کرد و گفت: «جنگ عراق درهای جهنم را باز خواهد کرد».

فرانسه هزینه مخالفت با جنگ را بسیار گران پرداخت کرد، زیرا حاضر نشد به باج خواهی مالی و سیاسی که دارو دسته موجود در کاخ سفید به راه انداخته بودند، و حتی نتوانستند دروغ قابل قبولی پیدا کنند، تن بدهد.

آدم های متکبر و ضعیف ویرانی های تاریخی را به وجود می آورند. گروه اول به این علت که از آن چه می شنوند آگاه نیستند، و گروه دوم به این علت که هر چیزی را که می شنوند قبول می کنند. جورج دبلیو بوش مردی با معلومات محدود، و فرهنگ پایین بود، به گونه ای که هیچ میانگین قابل قبولی از هوش از او دیده نشد. آمریکایی ها در دوره اول درباره او دو دسته شدند، اما با یک تصمیم مرموز قضایی پیروز شد. او به عنوان یک نامزد، در تمامی آزمون های عمومی در برابر مردم شکست خورد. اما حوادث ۱۱ سبتامبر ۲۰۱۱ همه چیز را به نفع او تغییر داد. او به جای گشتن به دنبال «القاعده» در پاکستان، تصمیم گرفت در بغداد به تعقیب آن بپردازد.

عراق هنوز هم هزینه عوارض را پرداخت می کند؛ آمریکا هم همینطور. آن زمان یک سیاستمدار عرب به من گفت ، یک برنامه بین المللی برای جذب تروریست ها به عراق وجود دارد تا در آن جا به آن ها ضربه زده شود! پاسخ من این بود که تروریسم یک ارتش سازمان یافته نیست که آن را به جبهه واضح و مشخصی دعوت کرد. به او گفتم ژاک شیراک هنگامی که درباره «درهای جهنم» سخن گفت از عبارت های ساختاری استفاده نکرد، بلکه بر تفاوت در سطح دانش میان خودش و آن کسی تأکید کرد که اصرار بر باز کردن این درها دارد.