مراکش: اجازۀ فعالیتی را نمی‌دهیم که ثبات صحرا را متزلزل و امنیت و صلح منطقه را تهدید کند

نیویورک: علی بردی

کشور مراکش از شورای امنیت و سازمان ملل متحد خواست تا حدی برای اخلال‌ها و کارشکنی‌هایی قائل شود که پولیساریو در منطقۀ کرکرات در صحرا مرتکب می‌شود و هشدار داد که نمی‌تواند از فعالیت‌هایی که امنیت و صلح منطقه را مورد تهدید قرار می‌دهد، بگذرد.
در نامه‌ای که الشرق الاوسط» به نسخه‌ای از آن دست پیدا کرد و عمر هلال نمایندۀ دائم مراکش در سازمان ملل متحد دو نسخه از آن را تنظیم کرد و به خوسیه سینگر ویزینکر دومینیکی رئیس شورای امنیت ماه جاری و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تقدیم کرد، آمده است: «پولیسار به اخلال‌ها و کارشکنی‌های خود در منطقۀ دور افتادۀ کرکرات و شرق سیستم دفاعی در صحرای مراکش ادامه می‌دهد».
وی به سه کارشکنی آنها اشاره کرد؛ اول «در ۶ ژانویۀ ۲۰۱۹ شبه نظامیان مسلح تابع پولیسارو مانورهای نظامی و آموزش‌های جنگی با سلاح‌های سنگین و ذخایر واقعی در محلۀ امهیریز در شرق سیستم دفاعی» اجرا کردند. در روز دوم «پولیسارو به انتقال ساختار اداری و نظامی» به امهیریز ادامه داد. به اضافۀ اینکه در ۸ ژانویه اقدام به انتشار دو خودروی نظامی در منطقۀ دورافتادۀ کرکرات کرد.
هلال عنوان کرد که مراکش «به شدت این اقدامات که ثبات را متزلزل و توافقنامه نظامی شمارۀ ۱ را نقض می‌کند و همچنین آتش بس را مورد تهدید قرار می‌دهد، محکوم می‌کند».
وی تاکید کرد «آنها به مثابۀ توهینی آشکار به شورای امنیت و به خصوص حاکمیت آن است» همچنین «این اقدامات نقض آشکار دستورات قطعنامۀ ۲۴۱۴ است» که شورای امنیت در آن از «پولیسارو خواست که فوراً از منطقۀ دور افتادۀ کرکرات خارج شود و همچنین از آن خواست تا با انتقال ساختار اداری و نظامی به شرق سیستم دفاعی، اقداماتی که ثبات را متزلزل می‌کند انجام ندهد».
وی این اقدامات را «شانه خالی کردن‌های پولیسارو از عدم بازگشت به منطقۀ دورافتادۀ کرکرات قلمداد کرد که شایستۀ محکوم کردن است».
وی به هورست کوهلر فرستادۀ شخصی دبیرکل عنوان کرد که پولیسارو این تعهدها را زیر پا می‌گذارد و تأکید کرد «این اخلال‌ها قطعنامۀ ۲۴۴۰ را نقض می‌کند که شورای امنیت از طریق آن تضمین‌هایی که پولیسارو بر اساس قطعنامۀ ۲۴۱۴ تقدیم کرد را برداشت کرد».
وی همچنین «دوگانگی پیام پولیسارو را محکوم کرد که ادعای وجود بحران انسانی در ارودگاه‌های تندوف می‌کند و خواستار افزایش کمک‌های انسانی است در حالی که میلیون‌ها دلار خرج مانورهای نظامی می‌کند».
وی همچنین هشدار داد که پولیسارو قصد دارد تا از طریق افزایش تنش، برانگیختگی و پشت گوش انداختن تعهدات خود، تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل و فرستادۀ شخصی آن را نافرجام کند. که از طریق آنها خواستار آغاز مجدد عملیات سیاسی بعد از موفقیت میزگرد ۵ و ۶ دسامبر گذشته در ژنو شدند و ضیافت شام دوم آن چند هفتۀ دیگر برگزار می‌شود.
وی تأکید کرد مراکش «نمی‌تواند از این اخلال‌ها بگذرد که صلح و امنیت منطقه را به شکل خطرناکی تهدید می‌کند و تلاش‌های دبیر کل سازمان ملل و فرستادۀ شخصی وی را با شکل مواجه می‌کند و آنها را به همراه هیئت مینورسو دعوت به محکوم کردن این کارشکنی‌ها می‌کند».

سازمان ملل: کارشکنی‌ای رصد نکردیم
در جواب سوال «الشرق الاوسط» دربارۀ نامه مراکش، استفان دوجاریک پاسخ داد: «می‌توانم تاکید کنم که نامه‌ای از مراکش در خصوص اخلال در آتش بس صحرای غربی دریافت کردیم».
وی افزود: «مینورسو هیئت سازمان ملل عملیات ثابتی را برای ارزیایی ادعاهای دو طرف انجام می‌دهد که در آن بر بی‌طرفی در رصد و نظارت متکی است».
وی تأکید کرد که «مینورسو در این دو حادثۀ مذکور حضور داشت و اتفاقی که نقض کنندۀ توافقنامه‌های موجود باشد رصد نکرد» اما تأکید کرد «اتفاقات و موضوعاتی که ناقض توافقنامه‌های موجود است با دو طرف مطرح می‌شود تا در خصوص آنها اقدام شود».
وی «این پروسه را برای اجتناب از درگیری و حفظ آتش بس از زمان آغاز آن، مرثر دانست».
وی اشاره کرد که «نقض‌هایی این چنینی به عنوان بخشی از اطلاعات گشت هیئت به موجب مأموریت واگذار شده به آن، به اعضای شورای امنیت ابلاغ می‌شود».