هنگامی که فرنسوا میتران رئیس جمهور فرانسه، اریک رولو، روزنامه نگار فرانسوی را به عنوان سفیر تونس انتخاب کرد، من به عنوان یک شهروند از این خاور، به ذهنم این طور خطور کرد که پس از بازنشست شدن این معروف ترین خبرنگار فرانسوی در خاورمیانه، میتران خواست با اعطای پست دیپلماتیک از او قدردانی کرده باشد.

رولو که در قاهره از یک خانواده یهودی به نام الیاهو (ایلی) رفول متولد شده بود، در حدود سه دهه از عمر خود را در «روزنامه لوموند» گذراند. وی به رابطه ویژه اش با جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر مشهور بود. او با اکثر رهبران عربی دیدار کرد و در نهایت با یاسر عرفات رابطه دوستانه محکمی برقرار کرد. و بیشترین کسی که از اهمیت این دوستی برای فرانسه آگاهی داشت، فرانسوا میتران بود. پس از انتقال رهبری فلسطین از بیروت به تونس، میتران دید که می تواند از دوستی رولو و عرفات برای ایجاد سیاست جدیدی در فرانسه، در قبال قضیه فلسطین، سود ببرد.

رولو، پس از آنکه برای روزنامه «لوموند» مهم ترین حوادث خاورمیانه و جنگ های این منطقه را پوشش داد، در سن ۸۸ سالگی در شهر آرامی در جنوب فرانسه در گذشت. او هر زمان مطلبی می نوشت، صندوق پست «لوموند» دهها نامه انتقادی دریافت می کرد، که بعدها مشخص شد سفارت اسرائیل در پاریس، پشت نامهای مستعار این نامه ها بود. مقاله های او در مستعمرات به عنوان نمونه ای از خیانت یک یهودی گمراه، ترجمه می شدند. در مقابل احمد شومان ، روزنامه نگار درگذشته روزنامه «النهار» مرتباً او را مورد حمله قرار میداد که او چیزی جز، «الیاهو رفول» نیست.هدف او این بود که از این طریق، ناصریان را مورد حمله قرار دهد.

رولو از جمله اولین کسانی بود که ، از روزنامه نگاری ورقی کناره گیری کرد. آنهم به محض اینکه متوجه شد، تلوزیون (پیش از اینترنت) سلیقه جهان را تغییر خواهد داد. جای روزنامه نگار بزرگ و مورخی که شب و روز را برای پژوهش و مشاهدات و مصاحبه می گذراند را، یک خبرنگار جوان گرفت که از محل حادثه، به سرعت خلاصه ای از حادثه را مقابل دوربین می گوید و حتی فرصت گشتن به دنبال دلایل و علل حادثه را ندارد.

زبان عربی رولو نقش مهم، و شاید نقش اول را در رسیدن وی به رهبران و منابع دیگر بازی کرد. او به مترجم نیازی نداشت که آنچه روزنامه ها می نوشتند را برایش بازگو کند، یا بین او و رهبری که با او دیدار می کرد شرمندگی ایجاد کند. عمر خود را در دوستی ها و دشمنی های ما گذراند.