دستگاه قضایی مصر، روز شنبه، حکم آزادی ۲۱ زنِ زندانیِ هوادار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و اخوان المسلمین را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری های بین المللی، حکم ۱۴ تن از این زنان، که به یازده سال زندان محکوم شده بودند، به یک سال حبس تعلیقی کاهش یافته و برای هفت تن دیگر نیز حکم آزادی مشروط صادر شده است.

این ۲۱ زنِ طرفدار اخوان المسلمین، دو ماه پیش، در جریان تظاهراتی در حمایت از محمد مرسی بازداشت شده و با اتهام هایی از جمله برهم زدن نظم عمومی، تخریب اموال عمومی، تحریک به خشونت و به همراه داشتن سلاح مواجه بودند.

دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ نوامبر ۱۴ تن از این زنان را به ۱۱سال و یک ماه زندان و هفت دختر زیر ۱۸ سال را نیز تا رسیدن به سن قانونی محکوم به انتقال به یک مرکز نگهداری نوجوانان کرد.

یکی از ساکنان اسکندریه که همسر و دخترش در میان متهمان بودند، گفته است: «ما عضو هیچ گروه، سازمان یا حزب سیاسی نیستیم. آنها می گویند همه کسانی که دستگیر شده اند، به اخوان المسلمین تعلق دارند. هیچ یک از افراد خانواده من یا خانواده پدرم یا خانواده همسرم، فعالیت سیاسی ندارد.»

بازداشت این افراد، با محکومیت های گسترده از سوی گروه های مدافع حقوق بشر در مصر و خارج از این کشور روبه رو شد.

هواداران اخوان‌المسلمین روز جمعه (۱۵ آذر) با برگزاری تظاهرات در محکومیت بازداشت این زنان خواستار آزادی آنان شده بودند.